Johanna och Mark om det ständigt ofärdiga kontoret

En kort flytt fysiskt men ett rejält steg för företaget, så kan man kanske sammanfatta det när Tengboms Stockholmskontor skaffar nya lokaler. Det är inte för intet det ekar Neil Armstrongs berömda månlandarreplik – här saknas nämligen inte visioner.

Efter att vi på Tengbom vuxit rejält under ett par år var plötsligt det gamla huvudkontoret i Stockholm för litet. Det hade också nackdelen att vara uppdelat på två olika adresser, något som visade sig mindre lyckat i slutänden trots att de låg alldeles i närheten av varandra.

– En liten fysisk barriär kan bli en stor psykologisk, konstaterar Mark Humphreys som är delad kontorschef tillsammans med Johanna Munck af Rosenschöld, vilka båda varit ansvariga för projektet.

Johanna Munck af Rosenschöld och Mark Humphreys
Johanna Munck af Rosenschöld och Mark Humphreys

Lösningen blev att flytta ihop på samma gatuadress där ena halvan av kontoret låg, men i nya lokaler en bit upp i huset. Ambitionsnivån har varit högt satt. Det är inte bara dagens arbetsplats som presenteras utan morgondagens – och framtidens. Lärdomar har dragits från förra kontoren: Vad fungerade bra? Vad fungerade mindre bra? Dessutom har kompetensen innanför väggarna utnyttjats till fullo genom workshops, undersökningar och enkäter.

Resultatet är ett flexibelt och multianvändbart kontor som inte bara är miljöanpassat, resurssnålt och väl genomtänkt strukturellt utan också inbjuder till egna lösningar, initiativ och kunskapsutbyte kollegor emellan.

– Målbilden har varit en kreativ verkstad där man inte ska vara rädd för att arbeta, plocka fram material och stöka till. Vi vill att medarbetarna ska visa upp projekten de jobbar med, diskutera och lära sig av varandra. Vi har arbetat mycket med att underlätta för det i inredningen och har varit tvungna att släppa sargen och teorierna och titta på verkligheten, berättar arkitekterna.

– Kontoret är en ständigt pågående process som aldrig blir färdig. Det ska inte bli färdigt! Vi kallar det inte aktivitetsbaserat, utan ”innovationsbaserat”. Det är nästa steg, fortsätter de.

För ett arkitektkontor är det så klart viktigt att leva som man lär. Men arbetsplatsen fungerar inte bara som ett flott skyltfönster att visa upp för besökare, utan även som en ständigt pågående experimentverkstad där det förutom mer traditionella arbetsplatser också finns plats för en rejäl modellverkstad, ett välsorterat materialbibliotek, mötesrum av varierande storlek, ett gym – och ett pingisbord som är poppis inte minst bland medföljande barn.

– En arbetsplats består inte bara av 270 skrivbord, för så jobbar vi inte i dag. Arbetsdagen ser olika ut både för olika personer och för individen olika dagar. Ibland skissar vi, ibland researchar vi och ibland har vi möten. En arbetsplats måste reflektera arbetsuppgifterna, säger Johanna Munck af Rosenschöld.

Tengboms nya kontor

– Det var också viktigt att skapa en större variation av mötesplatser, då dessa var något enformiga i de förra lokalerna. Det största och kanske viktigaste tillägget är den informella mötesplats vi kallar Arenan; en plats för kunskapsutbyte mellan medarbetare och kunder, men även ett utmärkt rum för föreläsningar och utställningar, menar Mark Humphreys.

En god, välunderbyggd början som successivt ska växa till något ännu bättre? Hur kan det nya kontoret bli annat än succé?

En del av Arenan

– Vi är väldigt stolta över den här arbetsplatsen. Det krävs mod att ha färre skrivbord än anställda, som vi har, framförallt i en tid när kontoret växer så det knakar.  Alla beslut vi tagit är dock väl förankrade i interna behovsundersökningar och istället har vi många alternativa arbetsplatser. Vi är trygga i våra beslut, men samtidigt är vi inte alls främmande för nya lösningar eller förändringar i framtiden. Det viktigaste är att det är en levande och engagerad arbetsplats, avslutar Johanna Munck af Rosenschöld.