Arkitekturen – en byggsten i framtidens samhälle

Johanna Frelin

Tengboms vd Johanna Frelin håller under tisdagen en föreläsning om det hållbara samhällsbyggandet vid DigiGov-dagarna som är regeringens initiativ för framtidens digitaliserade Sverige.

Samhället står inför stora utmaningar just nu, det är alla överens om. Ny teknik och komplexa frågor kräver mycket av oss samtidigt som de öppnar upp för spännande och innovativa möjligheter. DigiGov är uppbyggt kring fyra samhällsutmaningar som sammanfattar regeringens sex prioriterade fokusområden för digitalisering: Smartare välfärd, Tillväxt och arbete i en digital värld, Samhället och individen samt Det hållbara samhällsbyggandet. Det är under den sistnämnda rubriken som Johanna Frelin har bjudits in att tala.

– Vi behöver bygga för en flexiblare framtid. I dag bygger samhället ofta för dagens behov när det gäller både vård, skola, kontor och bostäder. Vad vi i stället behöver göra är att skapa lösningar som följer med i kundens och omvärldens utveckling och är relevanta länge, säger hon.

Två heldagar är vikta åt föreläsningar, samtal och möten. Här finns näringslivet, ministrarna och forskarna på plats och förhoppningen är att initiativet ska leda till både praktiska riktlinjer och genomgripande visioner. Allt för att leva upp till devisen ”Toppledarforum för ett smartare Sverige”. Känns lovande.