Sarah Dahman ska leda digitaliseringen

Vi säger hej och välkommen till Sarah Dahman, Tengboms nya Digital Transformation Director.

Berätta om dig och din bakgrund.
– Jag kommer ursprungligen från Frankrike, där jag växt upp och studerat till ingenjör. Jag flyttade till Sverige för ungefär fem år sedan för jobb och kärlek. På min förra arbetsplats, White, handplockade jag ett team och startade upp en nationell avdelning som utvecklade metoder och processer för digitalisering inom området för hållbarhet. Jag föll för arkitektur i kombination med digitalisering efter min examen när jag började jobba i Paris. Då uppenbarade sig potentialen i alliansen mellan analytiskt tänkande och designarbete .

Du säger att digitalisering handlar främst om människan, förklara det resonemanget.
– Som arkitekter behöver vi ifrågasätta vilka vi är och se över vad vi säljer. Digitalisering handlar framförallt om människor, kollektiv intelligens och affärsmodeller. Arkitekter gör så mycket mer än byggnader idag, vi skapar livsstilar och beteenden och där spelar digitaliseringen en nyckelroll. Målet är inte att göra världen mer digital, utan mänskligare.

Vad innebär det för vår bransch?
– I en tid när artificiell intelligens tar allt mer plats och tid i våra liv, och där inte bara städer utan även våra jobb genomgår en djupgående och snabb transformation, behöver vi se över och stärka arkitektrollen. När vi designar framtidens beteenden genom byggnader, städer och platser behöver vi se till att saker som etik och meningsfullhet är väl integrerade. Digitaliseringen är ett viktigt verktyg här, använt på rätt sätt.

Vad ser du fram mest emot i din nya roll?
– Till att börja med är jag så imponerad av att Tengbom anställer och litar på även icke-arkitekter. Jag tror verkligen på att korsa discipliner för att uppnå innovation! I min nya roll ser jag fram emot att lära känna alla nya människor och lyssna på och förstå dem, deras behov och utmaningar. Man kan lära sig så mycket av varandra och i friktionen som uppstår mellan människor från olika discipliner och bakgrunder. Ibland försöker jag till och med provocera fram denna friktion för att komma framåt.

Sarah Dahman börjar på Tengbom i augusti 2018 och kommer ingå i koncernledningen med ett övergripande ansvar att identifiera och bygga synergier runt digitala kompetenser. Läs mer i vårt nyhetsrum.