Vi vinner markanvisning i Norrtälje Hamn

I samarbete med Concent har vi vunnit markanvisning för kvarter 15, Smeden, i Norrtälje Hamn. Smeden är ett parknära kvarter om cirka 90 lägenheter där stor omsorg lagts på att skapa en känsla av skärgårdsliv med stark förankring i den pittoreska befintliga stadskärnan.

Kvarteret Smeden med vy mot intilliggande park
Kvarteret Smeden sett från intilliggande park. (Illustration: Tengbom)

När Norrtälje Hamn utvecklas beräknas staden att växa med närmare 20 procent. Kvarter 15 är placerat invid en park och kommer att ligga i fonden för många framtida siktlinjer. Genom gedigna analyser av allt ifrån platsens förutsättningar, kommunens visioner och bestämmelser till kundens affär kom vi fram till ett förslag där livskvalitet är i fokus. Stor omsorg har lagts på upplevelsen av att röra sig i gatunivå, vari vi bland annat ritat in bokaler och bo-offices för att levandegöra gaturummen.

Norrtälje Hamn, Tengbom 2016, facadkoncept
Varierade fasader bidrar till en dynamisk stadsbild. (Illustration: Tengbom)

Byggnaderna är rationella, men gestaltas varierat genom karaktärsfulla fasader med slitsar och förskjutningar som bidrar till en dynamisk stadsbild.

Vårt koncept grundar sig i ledorden: staden, hamnen och skärgården. Dessa har fått utgöra underlag till struktur och skala såväl som materialval. Bland annat har vi plockat upp trä från staden, metall från hamnverksamheten och lergods från skärgården. Vi föreslår även växter som återfinns i skärgården, som vass och annan vattenlevande grönska. För att skapa en boendemiljö som fångar närheten till skärgården och känslan av båtliv har vi ritat ett gårdskoncept med bland annat bryggor, spänger, barfotagångar och uteduschar.

Skissförslag över gårdskoncept med bryggor, spänger, barfotagångar och uteduschar
Skissförslag över gårdskoncept med bryggor, spänger, barfotagångar och uteduschar. (Illustration: Tengbom)

Höga hållbarhetsmål har varit tongivande för projektet. Norrtälje kommun ställde höga krav på såväl social och ekonomisk som ekologisk hållbarhet, något vi svarat på med konkreta förslag som mötesplatser på trottoarer för att skapa trygghet och bostäder med goda möjligheter till att jobba hemifrån. Projektet är ett samarbete mellan våra bostads- och landskapsarkitekter, ett team bestående av Alma Jacobsson (bostad), Camilla Järned (bostad), Jenny Andersson (landskap) och Johan Brännström (ArchTech & Future). Ett vinnande samarbete, får man säga, då det är tredje gången vi tillsammans med fastighetsutvecklaren Concent vinner en markanvisningstävling.

”Norrtälje kommun har givit oss arkitekter de bästa förutsättningarna och Concent är en mycket stimulerande kund som visar oss stor tillit och öppenhet. Sådant leder till lyckade resultat”, säger Marie Nordin, studiochef Bostad på Tengbom.

Under hösten 2016 påbörjas detaljplanen vilken beräknas bli antagen 2019. Byggstart är planerad till våren 2020 med inflyttning två år därpå. Vi ser fram emot en spännande utveckling!

Tidigare i vår vann vi ytterligare två markanvisningstävlingar med Concent, gällande cirka 90 lägenheter i Linköping, kallat Manstorps ängar, och ungefär 150 i Norrköping, döpt till Skogsgläntan.