Vinnaren i Re:bygg hackathon gör rivningsarbetaren till superhjälte

Helt nyligen presenterade regeringen sin handlingsplan för cirkulär omställning – för att nå klimatmålen måste alla ta sitt ansvar, inte minst byggbranschen som producerar miljontals ton bygg- och rivningsavfall varje år. Utmaningar av den här digniteten löser ingen på egen hand, därför arrangerade Tengbom i samarbete med bland andra Cirkulära Kronoberg och Kalmar län ett digitalt hackathon där deltagarnas entusiasm och kompletterande kompetenser resulterade i imponerande konkreta resultat på kort tid. En app som underlättar demontering och sortering på rivningsplatsen vann både juryns och publikens gunst.

– Det är en enkel och attraktiv plattform som kan hjälpa branschen att lösa avfallsproblemet innan rivningen ens börjar. När rivningsarbetaren får kunskap om hur produkter ska hanteras främjar det återbruk, uppgradering, återvinning eller sanering av farligt avfall, säger Tengboms hållbarhetschef Ivana Kildsgaard.

3 dagars innovationshackathon

Vid rivning och ombyggnation uppstår enorma mängder avfall bestående av bland annat betong, gips, glas och inredning. En alltför stor del av dessa potentiella resurser hamnar på deponi och det krävs nya lösningar för att komma igång med återbruksprojekt och cirkulärt byggande. Mot bakgrund av det arrangerades förra veckan Re:Bygg hackathon, en workshop initierad av Tengbom i samarbete med Cirkulära Kronoberg och Kalmar län, Smart Housing Småland och Vidingehem. Bland deltagarna fanns allt från representanter för stora byggherrar, arkitektkontor och återvinningscentraler till forskare, studenter och hållbarhetsspecialister. Under knappt tre dagar fick de i team försöka lösa ett par av de utmaningar som branschen står inför.

Digital plattform för rivaren vinnare

Både jury och publik lade sin röst på bidraget A2A, avfall till användning. Det är en digital plattform som enligt skaparna ger rivningsarbetaren ”superkrafter”.

Konceptet går ut på att varje byggnadsdel laddas med material- och produktspecifik information som finns tillgänglig redan under inventeringen. Den kan rivaren sedan läsa av med mobilen och få upp tydliga, enkla anvisningar à la IKEA-manualen, förklarar Maja Lindborg.

– För till exempel en tegelvägg gäller det att veta om det är cement- eller kalkbruk och därmed om den ska tas ned sten för sten eller sågas ned i bitar. Därefter hur den bör staplas för att förenkla murningen på ny plats. Sådan information kommer från produktleverantören, men också från miljö- och återbruksinventeringen, där man kan använda befintliga system för att märka byggdelar med en fysisk kod och tillhörande status.

När byggbranschen digitaliseras blir appar ett verktyg för att samla information och koppla samman aktörer. A2A fokuserar främst på informationen mellan produktleverantör, miljöinventerare och rivningsarbetare.

– Den främsta målgruppen är såklart rivningsarbetarna. I takt med att vi ställer högre krav på rivningsupphandlingar om demontering och återbruk måste vi också kunna kommunicera hur det ska gå till, och den informationen måste ända ut på rivningsplatsen och inte fastna i något slags visionsdokument.

Plattformen ska även hjälpa produktleverantören att på ett enkelt sätt få ut information om hur de vill att deras material ska hanteras, och den borde också vara attraktiv för beställare, tror Maja Lindborg.

– De kanske vill göra en hållbar rivningsupphandling men sitter inte på kunskapen om hur exakt en sådan kan gå till. Då kan A2A fungera som ett väldigt praktiskt ramverk och kravställning och därmed en kvalitetsgaranti – allt det här tror vi är värt att betala lite för, på samma sätt som beställare idag betalar för att garantera en säker byggplats.

Juryn hyllar konkret prototyp

Enligt juryn levererade teamet en innovativ lösning för att säkerställa kvalitetsbedömningar vid sortering på en byggarbetsplats.

– Att ta utgångspunkt i rivningsarbetaren är riktigt bra. Alla vill ha en plattform, men vad krävs för att det verkligen ska lyckas? Vi brukar säga att rivaren är den nya oljeschejken och här ser vi en konkret prototyp för en lösning, säger en av jurymedlemmarna, Ditte Lysgaard Vind från Lendager Group som är specialiserade på cirkulär ekonomi.

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län

... tillsammans med Linnéuniversitet, Energikontoret Sydost och Sustainable Småland är en gemensam insats för att främja omställningen till cirkulär ekonomi. Projektet vill sprida kunskap och möjliggöra idéutveckling, och arbetar därför både brett och konkret med att erbjuda seminarier, workshops och mycket mer.

Bidraget stöttas framåt

Det vinnande bidraget kommer att få stöd från Företagsfabriken och Kalmar Science Park för att vidareutveckla sin idé och för samtliga deltagare ligger det nära till hands att ta med sig sina erfarenheter från de här dagarna in i sina respektive verksamheter.

– Vi hoppas verkligen att det här kan leda till att nya affärsmodeller och lösningar kommer på plats, för det är något som saknas idag. Hackathon är ett snabbt och billigt sätt att främja innovationer och öka den kompetens och drivkraft som behövs för att kunna arbeta i linje med handlingsplanen för cirkularitet, säger Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på Tengbom.

Vill du veta mer eller har du återbruksidéer?
08-410 354 15