Normkreativa case

Tengbom Test-Lab

2018-2020 (Vinnovafinansierat projekt)

Det här uppdraget gick ut på att utveckla ett normkreativt förhållningssätt till gestaltningsprocessen inom Tengbom och genomfördes tillsammans med forskaren Ulrika Gunnarsson Östling från KTH. Rebecca Vinthagen från Settings som är expert inom normkreativa processer stöttade i uppstartsfasen av projektet. Vi tog vidare de erfarenheter och learnings vi hade med oss från pilotprojektet Hela Hallonbergen (se nedan). Syftet? Titta på gestaltningsprocessen utifrån ett normkritiskt perspektiv för att systematisera och ta med oss kunskap som kunde hjälpa oss att utveckla gestaltningslösningar som är mer normkreativa – alltså innovativa och inkluderande. För att bli ännu bättre på att leverera arkitektur och design som bidrar till ett mer jämlikt samhälle. Teamet: landskapsarkitekterna Dafni Sarakinis och Karin Manberger.

Hallonbergen

Juni 2018 (Vinnovafinansierat)

Här utvecklade vi vår gestaltningsprocess som landskapsarkitekter utifrån ett normkritiskt perspektiv. Den normkritiska gestaltningsprocessen gjordes i gestaltning och fullskaletest av ett parkstråk i Hallonbergen i Sundbyberg. Arbetet resulterade i tips för att göra vår gestaltningsprocess mer normkritisk och normkreativ – från anbudsskrivning till utvärdering av färdigbyggd miljö. Teamet bestod av landskapsarkitekterna Dafni Sarakinis, Karin Manberger och Anna Wyn-Jones Frank och Ulrika Gunnarson Östling, forskare på KTH inom urban utveckling, fokus genus och miljörättviseperspektiv.

Tips för dig som törstar efter mer inspiration

Nova verktyg och metoder för normkreativ innovation
Disorder
Mycket
White — Flickrum i det offentliga
White — Normkritisk visualisering

Vill du veta mer?
+46 855 52 99 49