Kom igång med normkritisk gestaltningsprocess

Det finns inget facit för hur en normkritisk gestaltningsprocess ska se ut. Däremot finns det många goda exempel på metoder som underlättar arbetet. För att komma igång har vi listat några tips som följer Tengboms gestaltningsprocess. För att gå in mer i detalj kan du ladda ner vår normkreativa guide.

“Vanlig” gestaltningsprocess vs normkritisk process

Börja gärna att fundera över dig själv och vilka normer du bär på. Till exempel: När tänkte du på hur bra du är på att se/gå/höra senast? När tänkte du på ditt kön senast? När tänkte du på din religion, etniska bakgrund eller hudfärg senast? Fler exempel finns på Jämställdmyndighetens Jämställ.nu.

1
Checka av det här inför första kundmötet

 • Den normkreativa kompetensen är inte ett tillägg utan ingår allt vi erbjuder
 • Ta hjälp av extern kunskap om det behövs
 • Offerera tid för fördjupad kunskapsinhämtning
2
Läs av följande i samband med undersökning/inventering av plats och kontext
 • Vem är jag? Vilka normer bär jag på?
 • Vilka nationella och lokala mål för social hållbarhet finns?
 • Vilka nyckelpersoner och nätverk finns, och vilken kunskap kan de bidra med?
 • Studera tidigare underlag, utredningar och dialogprocesser för fördjupad förståelse
 • Finns det målgrupper som är exkluderade? Vad krävs för att representera dem i dialoger?
 • Vem får ta plats här? Vilka får det inte? Varför?
 • Vilka beteenden behöver ifrågasättas?
 • Finns det en synlig eller osynlig norm?
 • Vilka sociala konflikter kan uppstå?
3
Kläm, känn, smaka, lukta på platsen genom att analysera den rumsligt och socialt
 • Hur påverkar fysiska strukturer användningen?
 • Riskerar nuvarande strukturer att förstärka normer och diskriminera?
 • Hur ser de sociala nätverken ut?
 • Bygg fullskaletester och prova olika användningar av rummet
 • Bygg, modellera och skissa med de boende i området
4
Tänk efter före!
 • Utvärdera vad som funkade och för vilka?
 • Vad kan tas vidare och bli mer permanent?
 • På vilket sätt nås olika målgrupper bäst?
 • Anpassa form och kanal!
5
Nu är det klart, men... ?
 • Vad bidrar det fysiska förslaget (färg, form, struktur, placering) till?
 • Vad uppmuntrar och förstärker det?
 • Hur skulle en icke-arkitekt gjort? Varför?
 • Vilka beteenden uppmuntrar det färdiga förslaget?
 • Vad signalerar visualiseringar och bilder av det färdiga förslaget?
 • Se upp för stereotypiska avbildningar!
6
Och slutligen
 • Behåll de normkritiska glasögonen på i alla situationer
Känns det trixigt? Hör av dig till Dafni.
+46 855 52 99 49