Markanvisningsvinst för nya bostäder i Linköping

Ett hållbart generationsöverskridande boende med urban gestaltning. Tillsammans med PEAB tog vi hem vinsten med vårt markanvisningsförslag på 52 nya citynära bostäder på Folkungavallen i Linköping.

I mitten av det gamla kvarteret Folkungavallen i Linköping byggs just nu en simhall. När hallen blir klar i slutet av år 2025 ska den omges av 450-550 bostäder. Folkungavallen ska bli ett nytt fräscht innerstadskvarter att räkna med.

Tillsammans med PEAB utformade vi ett kvarter där man kan leva tillsammans över generationsgränserna, med lägenheter och sociala ytor för alla.

Folkungavallen
Visualisering: Metro Cúbico Digital
Visualisering: Metro Cúbico Digital

Ur PEAB:s pressmeddelande

Det gröna taket ger ett rekreativt mervärde och en grön upplevelse till boendet på alla våningar. Tillsammans med orangeriet på takterrassen skapar man en kreativ mötesplats och en levande takvåning. Den arkitektoniska idén är en modern tolkning av funkishuset med balkong över hörn som ger en stadsmässig karaktär åt platsen, nu uppfört i träteknik med en fasad av träribbor som förstärker områdets identitet.

Gården blir en grönskande oas och får vistelsemiljöer för människor i olika åldrar. På gården finns ett trädäck med sittplatser, cykelparkering och lek som sicksackar sig fram genom grönskan. Här skapar vi aktiva ytor som de boende kan nyttja på olika sätt året om. Exempelvis kan sandlådan/boulebanan på sommaren bli till isbana på vintern. Här finns också möjligheter för odling för den med gröna fingrar.

Miljömärkning och re-use

Huset kommer bli miljömärkt i enlighet med Svanen och försett med solceller på taket för att producera förnyelsebar el och bidra till den målsättning som kommunen har: att vara klimatneutrala till år 2025. Man kommer också att fokusera på återbruk, i huset planeras ett bytesrum där man kan lämna mindre möbler, kläder eller kanske böcker som någon annan kan ha nytta av.

Byggstarten är beräknad till tredje kvartalet 2022.

Vill du veta mer? Hör av dig till Joao!
+46 708-799 938