Tengbom 3D-printar till vården

Situationen med Covid19 driver fram solidaritet och handlingskraftiga omställningar hos människor och verksamheter. Vi ser en vilja att bidra till samhälle och samhällskritiska funktioner. Att hjälpa. Och Tengbom är inget undantag. Därför gjorde vi som många andra när tog vi våra 3D-skrivare till hjälp för att printa skyddsvisir till sjukhusens vårdpersonal. 

Vårdpersonalen på Sveriges sjukhus, med stor sannolikhet även den mest ansträngda arbetsgruppen i dag, uttryckte tidigt ett kraftigt ökat behov av skyddsutrustning. Därför, på initiativ av våra medarbetare runtom i landet lät vi våra 3D-skrivare gå varma för att bidra med det vi har möjlighet till – att printa skyddsvisir.

Från mall till visir

Med hjälp av färdiga mallar och tydliga instruktioner från sjukvården kunde vi snabbt ställa om våra skrivare för att gå direkt till visir-tillverkningen. Vi printar plastdelen som sitter runt huvudet, som sedan kompletteras med själva visiret och även (i vissa fall beroende av konstruktion) ett gummiband. Processen tar olika lång tid beroende på skrivarens hastighet och kraft.

Först ut var vårt kontor i Kalmar för att sedan följas av flera kontor. Och det är ett stort engagemang som råder. Målet är att göra allt vi kan för att hjälpa till med de medel vi har.

 

Alla kan göra något

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Hos oss på Tengbom ritar vi många sjukhus och andra typer av vårdinrättningar – vi hjälper vården att möta verksamheternas och samhällets utmaningar utifrån vår roll som arkitekter. Att däremot få göra något utöver det känns fint och meningsfullt.

Alla våra varma tankar till Sveriges vårdpersonal.

Vill du veta mer? Hör av dig till
+46 841 03 54 14