Så säkrar vi en cirkulär byggbransch

På Tengbom går vi gärna i bräschen för att testa och utveckla nya cirkulära bygglösningar, men vi kan inte knäcka koden själva. Ivana Kildsgaard lyfter framförallt fyra aspekter av cirkulära byggmetoder som vi tillsammans behöver få koll på och äga.

Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef. Foto: Mikael Lundström

Vi ser cirkulära lösningar som en viktig del av Tengboms arbete med globala målen och Agenda 2030 i ryggen. Vår resa mot en cirkulär byggbransch är i full gång, bland annat genom att involvera alla våra ledare i arbetet kring hur vi kan utveckla affärsmodellen till att bli cirkulär. Samtidigt är vi medvetna om att nya affärsmodeller knappt kommer att lösa resurs- och klimatproblematiken. För det behövs det grundliga förändringar i hela värdekedjan.

I projekt där vi har jobbat med återbruk har vi insett att även om vi bidrar till cirkuläritet genom att minska behov för nya produkter, går vi i de flesta fall inte hela vägen med att designa och bygga för framtidens återbruk. För att byggbranschen ska vara cirkulär på riktigt behövs nya:

  • Design- och byggprocesser
  • Design- och byggmetoder
  • Produkter och system
  • Tjänster

Detta ställer krav på både nya affärsmodeller och ökat samarbete inom branschen! Är ni en aktör som är redo att göra resan tillsammans med oss? Häng på!

Blir det inte dyrt?

Inte nödvändigtvis. Att bygga med återbrukade inredningsprodukter kan resultera i besparingar upp till 45% för byggprodukter och 55% för kontorsprodukter jämfört med nya likvärdiga produkter[1]. Vad det faktiskt kostar att bygga för framtidens återbruk har undersökts av en belgisk forskargrupp som tittade på ekonomiska konsekvenserna av att bygga reversibla (omvandlingsbara) tak, innerväggar, golv och en överdimensionerad grund (som möjliggör påbyggnad i framtiden). Med 5% mer investeringskostnad får man direkt 9% högre NPV (Net Present Value) som resulterar direkt i högre marknadsvärde[2]. Genom att bygga för framtidens omvandling bygger man in värde i byggnaden som inte bara är kopplad till platsen och konjunktursvängningar utan även till värdet av själva materialet och inbyggda byggprodukter. Tänk en materialbank, som en investering för framtiden.

Nya Design- och byggprocesser

Med så kallad reversibel byggnadsdesign[3] där funktionella, tekniska och fysiska aspekter samspelar tar man hand om hela byggandens livscykel, det vill säga alla livscykelfaser. Vi måste jobba med byggnadens transformationspotential, där man under designskedet utreder potentialen för framtidens funktionella, tekniska och fysiska omvandling. Detta innebär mycket närmare samarbete mellan alla konsulter, produktutvecklare och byggare under hela design- och byggprocessen och kräver kontinuerligt engagemang av alla aktörer likväl extra tid.

Nya Design- och byggmetoder

BIM och digitalisering spelar en avgörande roll, där kontinuerligt kvalitativt informationsflöde mellan olika aktörer och projektskeden är a och o. En digital tvilling av byggnaden och alla dess delar är grundläggande om vi ska kunna anpassa, omvandla och återbruka i framtiden. Nya byggmetoder för demontering och återbruk kräver också nya kompetenser på byggarbetsplatsen.

Nya Produkter och system

Vi behöver jobba med produktutveckling som utgår ifrån materialens innehåll, egenskaper och livslängd samt möjlighet att sättas ihop med andra, tas isär, repareras, återanvändas och återvinnas. Noggrann design där vi gör rätt val av konstruktionslösningar som möjliggör lätt anpassning och omvandling av byggnader beroende på förändrade behov är viktigt. Det behövs även anvisningar för reparation och byte av trasiga produkter samt demontering och framtidens återbruk.

Nya Tjänster

Sist men inte minst krävs nya tjänster som kan fylla behovet för t.ex. extra kompetenser och logistiktjänster. Allt från digitala förvaltare till specialutbildad arbetskraft för demontering, reparation och återbruk. Möjligheter finns för både befintliga aktörer att anpassa sina affärsmodeller och tjänster, och för helt nya aktörer att ta plats på marknaden. Vi behöver också nya tjänster som möjliggör återbruk och delning med syftet att förlänga produkternas livslängd.

Tengbom vill gå i bräschen med cirkulära bygglösningar genom att utveckla och testa både nya affärsmodeller och tillsammans med andra, utveckla vår bransch att vara cirkulär på riktigt. Vi är taggade, men kan inte knäcka koden själva. Vi vill tillsammans med andra säkra vår överlevnad, både som företag och som samhälle för en klimat- och resurssmart värld.

Ivana Kildsgaard
Hållbarhetschef


[1] Andersson, et al 2018 Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor. IVL Svenska Miljöinstitutet. ISBN 978-91-88787-74-3
[2] K Wang et al 2019 Why invest in a reversible building design? IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 225 012005
[3] Durmisevic. E. 2018 Reversible Building design guidelines. Report for WP3 Reversible Building Design. BAMB project.

Dela era tankar med mig!
+46 8 410 354 15