Projektledning

Tengboms projektledare skapar förutsättningarna för att dina visioner för ett projekt realiseras på bästa sätt. 

Vi analyserar hela ditt behov, kopplar på alla konsulter som krävs för att möta det och blir bryggan mellan dem, dig och andra involverade i projektet. Med oss som projektledare finns inga glapp mellan dig och de som ritar ditt projekt – vi är dina representanter från början till slut och ansvarar för att hitta lösningar inom ramen för budget, tidplan, kvalitet och mål.

Vårt mål är att du ska kunna slappna av och känna dig trygg med att allt kommer att fungera.

Vill du veta mer?
08-410 354 15