Strandängen, Ormhuset

Nya bostäder i samklang med naturen
Strandängen_ormhuset_Tengbom
Arkitektur, Landskap
Boende & Hotell, Park & Lek
Uppdragsgivare: Vätterhem/Skanska
Byggaktör: Vätterhem
Plats: Utanför Jönköping
Projekttyp: Bostadsområde, lägenheter och radhus med eget ägande
Uppdragsår: 2016

På Strandängen, fyra kilometer från Jönköping invid Vätterns strand, växer det fram ett nytt bostadsområde. Den första etappen, Ormhuset och dess omkringliggande miljö, tilldelades Jönköpings kommuns stadsbyggnadspris 2015 i kategorin God Arkitektur. I den kommande andra etappen är kvartersstruktur och naturvärden i fokus.

År 2010 bjöd Vätterhem in till en arkitekttävling om en ny stadsdel strax utanför Jönköping. Vårt förslag ”Gläns över sjö och strand” vann tävlingens båda kategorier – både en översiktlig gestaltning av området, samt en detaljerad redovisning av hur den första etappen skulle kunna utformas. Hela området ska innefatta ungefär 1000 bostäder.

Strandängen_ormhuset_Tengbom
Foto: Felix Gerlach

En hållbar stadsdel i dramatisk natur

Vår vision har varit att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. I vårt förslag finns bland annat lågenergihus, kretsloppsanpassad energitillförsel med bland annat solfångare, och system för dag- och spillvattenhantering. Vi vill att arkitekturen ska ta tillvara på områdets fantastiska läge precis intill Vättern, den dramatiska naturen i det kuperade landskapet och det säregna ljuset. För att göra Strandängen till en stadsdel för alla har vi också utformat en mångfald av boendetyper, med tydliga grupperingar av byggnader i varierad skala.

Strandängen_ormhuset_Tengbom
Foto: Felix Gerlach

Nära samarbete mellan kund, hus- och landskapsarkitekter

Våra hus- och landskapsarkitekter har arbetat med att förverkliga visionen i nära samarbete med Vätterhem. Utblickarna mot vattnet, ravinerna, växtligheten, stråk, platser och flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och lyfts fram som viktiga element i områdets identitet. Här finns viktiga motiv med högt naturvärde, som en ring av gamla träd; överlag är det väldigt mycket fina gamla ekar som man har velat värna om. Vattnet blir i sin tur mer tillgängligt, bland annat genom att lägga ett cykelstråk längs strandkanten.

Ormhuset fick pris för god arkitektur

Strandängen_ormhuset_Tengbom
Foto: Felix Gerlach

Den första etappen, flerbostadshuset Ormhuset, innehåller runt åttio bostäder. Byggnaden har fått sitt namn efter hur det slingrande följer landskapets topografi. Vi har också återspeglat områdets höjdvariationer i byggnadens volym, som varierar mellan tre och sju våningar.

En stor portal öppnar den långa fasaden, och skapar en siktlinje mot ett fint gammalt kapell som finns kvar i området. Lägenheterna har fantastisk utsikt över Vättern och Jönköpings centrum.

Ormhuset stod färdigt för inflyttning under hösten 2015. Snart därefter tilldelades byggnaden Jönköpings kommuns Stadsbyggnadspris med diplom i kategorin God Arkitektur.

 

Ormhuset_Tengbom
Foto: Felix Gerlach

Utvecklingen fortsätter runt Ormhuset

I anslutning till Ormhuset finns de så kallade kultur- och gatuhusen som håller ihop området stadsbyggnadsmässigt. Här finns också 14 radhus och tillsammans med Vätterhem har vi en hög ambitionsnivå för den arkitektoniska kvaliteten även i dessa hus. Gestaltningen knyter radhusen till Ormhuset, med förskjutna volymer medan fasadmaterialet blir utbytta till skiffer.

Inuti radhusen har vi skapat öppna, ljusa rumssamband. Köket och matsalen är hemmets hjärta, med koppling både till uteplatsen, och via trappan till våningen ovanför. På plan två ger snedtakets synliga konstruktion karaktär åt rummen. Här finns också en takterrass.

Etapp 2 är vidare förlagd i norra delen av Strandängen. Här har vi utvecklat en detaljplan som är anpassad efter områdets karaktär. Mot järnvägen försöker vi skapa en buffertzon med en tätare, högre kvartersaktig struktur. Mot skogen faller byggnationen i skala och blir glesare.

– I hela området löper ”gröna fingrar” genom bebyggelsen och längs den centrala bygatan är tanken att du ska kunna uppleva både natur och arkitektur, säger arkitekterna.

Strandängen
Foto: Felix Gerlach

Kontaktperson

Matt Patterson

Kontorschef Jönköping
+46 36 440 90 81

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Ekman Arkitekt SAR/MSA
Anders Lundborg Arkitekt SAR/MSA
Anna-Karin Nilsson Byggnadsingenjör
Anna Östholm Högskoleingenjör Bygg
Camilla Järned Arkitekt SAR/MSA
Inger Thede Arkitekt SAR/MSA
Jan Johansson Byggnadsingenjör
Jenny Söderling Landskapsarkitekt LAR/MSA
Maria Masgård Arkitekt SAR/MSA
Sandra Skoglund Arkitekt SAR/MSA
Tobias Cassel Arkitekt SAR/MSA