Östermalms saluhall

Uppdaterad och berikad saluhall
Arkitektur
Boende & Hotell, Byggnadsvård & Restaurering, Handel, Kultur
Uppdragsgivare: Stockholms fastighetskontor
Projekttyp: Restaurering
Uppdragsår: 2012-2019
Samarbetspartners: Ljusrum (belysning), Nyréns och AIX (antikvariskt sakkunniga)

När vi restaurerar den anrika saluhallen från 1888 på Östermalmstorg så gör vi det med största respekt och omsorg. När dörrarna slås upp igen under 2020 har handelsplatsen berikats med hotell såväl som nya restauranger och mötesplatser, för att inte nämna en bättre logistik till fördel för både besökare och handlare.

”Både din mormor och din gammelfarfar kunde handla här. Nu renoverar vi så att dina barn och barnbarn också ska kunna göra det.” Så står det på skyltarna som hänger på Östermalms saluhall medan den är stängd för ombyggnation. Och det är precis vad det handlar om: att renovera den gamla hallen, utveckla den och föra in den i samtiden.

– Vårt mål med projektet är att återställa saluhallen till sin forna glans. Samtidigt som vi moderniserar inredningen, tekniken och höjer standarden utvecklar vi nya möjligheter för staden, handlarna och kunderna, berättar Mark Humphreys som är uppdragsansvarig.

Illustration: Tengbom

Mycket kommer att vara sig likt när hallen öppnas, i alla fall utseendemässigt. Kunderna kommer att känna igen sig på den omtyckta handelsplatsen. Stora delar av inredningen demonteras för att rengöras, lagas och sättas upp. Samtidigt sker många förbättringar, en nygammal lösning för placeringen av handelsstånden introduceras och logistiska omstruktureringar gör kundflödet effektivare till glädje för både handlare och besökare.

Illustration: Tengbom

Nyritade balkonger kommer att ge kunderna fler och bättre sittmöjligheter och erbjuda en trivsam vy över hallen medan man äter. En av de gamla entréerna, det fanns tre från början, har fungerat som butik i flera år men kommer nu att få tillbaka sin ursprungliga uppgift och erbjuda en ståndsmässig ingång till den välbesökta hallen.

– Vi uppdaterar hallen subtilt och med respekt. Den är redan bra, men kommer att bli bättre. Lokalerna behövde en renovering och vi hade även chansen att introducera nya inslag som berikar upplevelsen, säger Mark Humphreys.

Illustration: Tengbom

Ett av dessa inslag är hotellet som byggs i jugendfastigheten bredvid. Det kommer att kopplas till saluhallen via innergården som glasas över och fungerar som en restaurang och bar, vilket ökar attraktionskraften i kvarteret.

En annan förbättring som tydligt kommer att märkas för både handlarna, kunderna, staden och de som rör sig i området är översynen av leveranslogistiken. En saluhall förutsätter många varutransporter och mycket avfall som måste köras bort, vilket i sin tur innebär mycket trafik och störande hantering. Vår ambition har varit att minska och effektivisera leveranserna, vilket vi också lyckats med. I stället för mindre lastbilar som levererar flera gånger om dagen, styrs leveranserna till några få, större lastbilar i ett synkat flöde på förmiddagen. Vi bygger dessutom en sopsug under gatan en bit ifrån hallen. Det ger färre sophämtningar vilket är bra både ur miljösynpunkt och för de som bor och arbetar runt Östermalmstorg.

Illustration: Tengbom

– I rena siffror betyder det att varuleveranserna till hallen kommer att vara en fjärdedel av vad de är i dag, och att sophämtningen kommer att vara en femtedel, vilket är en betydande förbättring. Dessa faktorer, i kombination med renoveringar av ytskick, arbetet med hotellet och logistiska förbättringar, hjälper till att lyfta både saluhallen och resten av området, avslutar Mark Humphreys.

Kontaktperson

Mark Humphreys

Kontorschef Stockholm
+46 8 412 53 43