Östermalms Saluhall

Uppdaterad för framtiden
Arkitektur
Byggnadsvård & Restaurering, Handel, Kultur
Uppdragsgivare: Stockholms stad
Plats: Stockholm
Uppdragsår: 2012-2020
BTA: 6770 kvm
Fotograf: Åke E:son Lindman
Samarbetspartners: Ljusrum, Nyréns, AIX, Stockholms Målerikonservering, BK Beräkningskonsulter

Med renoveringen av Östermalms saluhall har Tengbom bevarat en årsring i stadens historia. Stockholm, Sverige och världen har fått ett kulturarv tillbaka. Saluhallen har genomgått den mest omfattande renoveringen på 130 år och står nu redo för besökare i ytterligare ett sekel. Minst.

Uppdatera, förtydliga och förbättra

Efter drygt ett sekel i drift var Östermalms saluhall i stort behov av renovering. Åratal av sporadiska renoveringsinsatser resulterade i en saluhall som inte längre var särskilt inbjudande.

Tillgängliga gångstråk och mer funktionella saluhallsytor förbättrar hallen för besökare och handlare

Att återställa saluhallen till sin forna glans, till en byggnad som ska fungera och motsvara nutida krav innebar stora utmaningar för Tengbom. Inte minst tekniskt, men också sett till den komplexa logistik som sker i och omkring hallen. Saker som tillgänglighetsanpassning, att byta ut i princip all teknik och förstärka de kulturhistoriska och antikvariska värdena stod högt på önskelistan. Helt enkelt att förhöja upplevelsenivån, utan att förvanska någon del av byggnaden.

Både nya och gamla handlare och krögare fyller nu hallen

Respektfull framtidsanpassning

Tengbom har tagit ett brett helhetsgrepp och applicerat samma höga standard över hela renoveringen; från tekniska funktioner och strukturella insatser till att återställa originaldekoren.

Den ursprungliga planlösningen i stjärnform har återställts för att gagna handel och skapa tydligare gångstråk. Ytterligare funktioner har adderats för att skapa nya upplevelser, som långa balkonger med sittplatser för restauranggäster. Högre funktions- och tillgänglighetskrav bidrar till en bättre upplevelse för alla genom bland annat hissar och fler toaletter.

Nya tillägg som trappor och ventilationskanaler har målats diskret svarta. I övriga fall har man velat framhäva och därav förhöja saluhallens ursprungliga utseende. Färgkonservatorer har arbetat med att skrapa bort lager efter lager av övermålningar för att skapa en bild av historien.

Saluhallsdiskarna har återfått dess orginalutseende

Idag är det en mer färgglad hall som möter besökarna, dock med samma kulörta färgval som förr. Även ljuset flödar åter igen genom gavelfönsterna som en gång var övermålande. Dessa har ersatts med nya fönsterpartier och ett jalusisystem som skyddar handlarnas råvaror från direkt solljus.

Hissarna och andra nya tillägg är svarta och lågmälda för att inte dra till sig uppmärksamhet
De klassiska blå friserna med dåtidens inspirationscitat pryder återigen väggarna

Ger tillbaka till staden

Besökare möts idag av en enhetlig och harmonisk upplevelse. En saluhall som nu också är inkluderande, tillgänglighetsanpassad och hållbar. Förbättrade flöden, smartare entrélösningar och nytt sop- och återvinningssystem som minskar antalet lastbilstransporter till en femtedel är några av sakerna som gör Östermalms saluhall till en toppmodern mötesplats. Restauranger placerade längs byggnadens fasader i kombination med längre öppettider bidrar till en animerad gatumiljö och mer fokus ligger på samtida behov och beteenden som socialisering och att bli sedd.

Östermalmshallen, lika modern och relevant nu som 1888

Sammantaget har Tengbom skapat en upplevelse som går tillbaka i tiden, samtidigt som byggnaden åter är relevant för framtiden. Tiden får utvisa om vi träffat rätt, som vi gjorde med Tillfälliga saluhallen. Men nu har staden, landet och världen fått ett kulturarv tillbaka.

Kontaktperson

Mark Humphreys

+46 8 412 53 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Mark Humphreys Ansvarig arkitekt
Karin Hagelberg Uppdragsledare
Lukas Nachmens Uppdragsledare
Drygt 70 arkitekter och byggnadsingenjörer från Tengbom Arkitekter och byggnadsingenjörer