OOAK Relations

Identitet för ett one of a kind företag
Design
Grafisk design
Uppdragsgivare:
Uppdragsår: 2019
Projekttyp: Varumärkesidentitet

Tengboms design- och varumärkesbyrå Hjördis har på uppdrag av rekryterings-startupen OOAK Relations tagit fram en ny varumärkesplattform inklusive nytt namn, grafisk identitet, hemsida och kommunikationsstrategi.

Ooak Relations Ooak Relations

Hur får man en identitet att handla om mer än att bara förmedla jobb? Ja, det frågar sig Christoffer Skogsmo, tidigare strateg och AD. Men han menar att det handlar om att skapa innehåll och kommunikation som väcker känslor. Och som träffar rätt inom målgruppens referensramar.

OOAK Relations jobbar med människor inom bland annat design, marknad och kommunikation, så det var lite som att skapa en egen drömrekryteringsbyrå för oss på Hjördis, fortsätter han.

OOAK:s identitet tar avstamp i en lifestylevärld där människan och hens unika karaktärsdrag står i centrum. Här såddes ett frö för ett koncept lika tonsäkert i copy som i grafisk form och identitet.

OOAK:s hemsida, klicka på bilden för att komma dit.
Ooak Relations
Förslag på Instagram-inlägg för nya tjänster

Daniel, Joanna och André på OOAK har fått en brandbook av Hjördis. Där kan man bland annat kan läsa att OOAK Relations:

  • Har en fri och lekfull identitet utan hämmande regler
  • Pratar om människor och karaktärsdrag snarare än titlar och roller
  • Gärna använder humor för att bestiga (och ifrågasätta) branschens barriärer

– Hjördis lyckades verkligen fånga oss som personer och kärnan i vårt varumärke i denna nya identitet, såväl som att skicka ut oss på en utmanande resa, säger Daniel Grette, vd på OOAK.

Kontaktperson

Emelie Mannheimer

Studiochef
+46 841 06 96 10

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Ida Nilsson Projektledare
Christoffer Skogsmo Art director
Frida Jeppsson Prime Copywriter/Strateg