Hornsbergkvarteren Kv. 2

Från malmgård till kvartersstad
Arkitektur
Boende & Hotell
Uppdragsgivare:
Uppdragsår: 2015 - pågående
Projekttyp: Nybyggnad flerbostadshus
Plats: Hornsberg, nordvästra Kungsholmen

Med sin brokiga historia är det växande Hornsberg en unik plats att bygga på. Här har vi drivit idén om den moderna kvartersstaden – ett uppskattat koncept som gav vinst i ett parallellt uppdrag! Möt Hornsbergskvarteren.

Hornsberg på västra Kungsholmen i Stockholm är idag en spretig stadsdel. Den avskiljs från Kristinebergs 30-talsfunkis genom idrottsplatser och industribyggnader. Längs vattnet breder nybyggda bostadshus ut sig, och åt andra hållet hittar vi en bussdepå, också från 30-talet, mittemot en gigantisk stormarknad. Precis här planeras ett nytt bostadskvarter, och Tengbom har varit framgångsrika med sitt stadsmässiga förslag som bland annat utmärker sig genom omsorgen om bottenvåningarna.

Hornsbergskvarteren
Ett stadsmässigt kvarter med levande gatuplan

– Stadsbyggnadskontoret var väldigt glada över hur vi hade jobbat med kvarteret i sin helhet, säger arkitekt Lisa Westin. Det passade väldigt fint för Kungsholmen.

– Det handlar mycket om platsen Kungsholmen, säger arkitekt Nina Aidas. Att rutnätsstaden ska fortsätta ut i det här området, det är inte industriområdet som ska välla in i resten av Kungsholmen.

Vi vill att kvarteret mer ska tillhöra det som är gammalt på Kungsholmen. Ibland kan man gå förbi ett hus och se direkt att det är byggt på 90-talet. Men vissa byggnader kan vara klassiskt eleganta fast de är nya, de smälter in med det gamla.

Metamorfos

Det aktuella Hornsbergskvarteren ligger på ett hörn – som huset kommer att avfasas mot – och blickar åt ena sidan mot stormarknaden och åt den andra mot en äldre industribyggnad i tegel. Kanske kan hyresgästerna skymta Ulvsundasjöns vatten en bit bort. För ett område med en så mångfacetterad karaktär, och som befinner sig mitt i förändring, kan det vara läge att köra en klassisk linje.

Hornsbergskvarteren
Kvarterets gestaltning ska fånga Kungsholmens historiska anda

– Vad vi försöker göra i vårt kvarter är att mer tillhöra det som är gammalt på Kungsholmen, säger Lisa Westin. Ibland kan man gå förbi ett hus och direkt se att det är byggt på till exempel 90-talet. Men vissa byggnader kan vara klassiskt eleganta fast de är nya, de smälter in med det gamla. Vi har velat fånga platsens anda.

För det ändamålet läste teamet på om Hornsbergs historia. Spretigheten tycks vara något av en tradition: På 1600-talet bestod området av slott med tillhörande park. Denna grannlåt följdes av malmgårdar, bryggeri och andra industrier som i början av 1900-talet fick sällskap av kolonilotter och en velodrom (!).

Hornsbergskvarteren

Stilig struktur

Inte de mest självklara inspirationskällorna för bostadshus kanske. Istället tittade vi på det övriga Kungsholmens äldre bebyggelse, framför allt kvarter byggda på 1800-talet.

– Vi har tittat på fasaderna, men mer utifrån en struktur, förklarar Lisa. Sedan har vi försökt analysera det systemet och jobba med det på ett mer samtida sätt, och använda material som delvis speglar vår tid.

Hornsbergskvarteren
Innergården blir kvarterets egen mötesplats

På innergården blandas det lite strama med det organiska i form av ett lummigt, grönt torg. Det fanns en vilja att skapa en kvarterets egen mötesplats som anspelar lite på stadsrummen utanför, berättar arkitekterna Nina Aidas och Lisa Westin. Varje trapphus har fått sin egen speciella karaktär i form av unika entréer och variation i fasadmaterial. Samtidigt finns en röd tråd i helheten och i färgpaletten.

Bottenplan i toppklass i Hornsbergskvarteren

Bottenvåningarna är en viktig del av byggnaden. De blir ofta styvmoderligt behandlade, men här har vi månat om detaljerna.

– Det är viktigt att man hela tiden har det mänskliga perspektivet, säger Lisa. Att du inte ritar husen utifrån ett fågelperspektiv. Utan att du hela tiden tänker på vad det är du ser, upplever och känner i ögonhöjd.

Nina föreslår att man tänker sig en promenad; hur ofta ska det ske en förändring på sträckan man går? Integrerade skyltlägen och sittbänkar är andra tips. Fasaden kan på så sätt också fungera som en möbel i stadsrummet och förmedla en personligare känsla.

Med sin heterogena historia och även bebyggelsens variationsrikedom har Hornsberg just en stark personlighet – det är blandningen som är dess styrka. Här finns alla förutsättningar att skapa en stadsdel för alla – ett Hornsbergskvarteren!

Kontaktperson

Mark Humphreys

Regionchef Stockholm
+46 8 412 53 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Annica Fagerberg Arkitekt SAR/MSA
Joel Yngvesson Arkitekt SAR/MSA
Johan Brännström 3D-illustratör
Lisa Westin Uppdragsansvarig, Arkitekt SAR/MSA Dipl.-Ing. (ARB)
Matilda Lundmark Arkitektpraktikant
Nina Aidas Arkitekt SAR/MSA