Technology and Health & NEO

En grogrund för innovationer
Uppdragsgivare: Hemsö
Plats: Karolinska Huddinge, Flemingsberg
Uppdragsår: 2013-2017
Byggherre: TKV AB (SveaNor och Hemsö)
Yta: 22 000 kvm BTA (TFH), 26 000 kvm BTA (NEO)
Kompetenser: Vård & Hälsa, Utbildning, Laboratorium, Projektledning, Tillgänglighet, 3D-illustration, ArchTech & Future

NEO och Technology and Health ingår i Stockholmsregionens satsning på Life Science. De två nya byggnaderna vid Karolinska Huddinge i Flemingsberg är ett utbildnings- och forskningscenter, vars transparenta miljö främjar kreativitet och synergier. Båda är ritade av Tengbom på uppdrag av TKV med ambitionen att skapa möten mellan utbildning, forskning, vård och näringsliv.

Life Science är ett  komplext begrepp – och  ett spännande framtidsområde. Det omfattar vetenskap inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, informatik och materialvetenskap. Det är också ett samlingsnamn på den bransch som omfattar företag och organisationer inom privat och offentlig vård, läkemedel, patient- och läkarorganisationer, utbildning, forskning och mycket mer.

Stockholm satsar på Life Science

I Stockholmsregionen pågår en satsning på Life Science, med fokus på att skapa mötesplatser där verksamheter kan interagera och samverka. En av satsningarna är det nya Life Science-kluster placerat i anslutning till Nya Karolinska Solna i Hagastaden, och ett annat detta utbildnings- och forskningscenter som växt fram intill Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Labbmiljö väl synlig från ljusgården och övriga verksamheten. Foto: Felix Gerlach

”Laboratorierna är utformade med stor flexibilitet genom att all försörjning av exempelvis el, data, luft, gaser och olika typer av avlopp till och från labbverksamheten sker via modulanpassade system i tak och golv (golvrännor). Det är en strategiskt viktig investering för verksamhetens framtida förändringar”, säger Krister Bjurström, ansvarig arkitekt på Tengbom.

Transparens ger synergier

De två byggnaderna vid Karolinska Huddinge – NEO och Technology and Health – förvaltas sedan projektets avslut av Hemsö. Visionen för byggnaderna utgår ifrån TKV:s önskan att skapa synergier mellan utbildning, forskning och näringsliv. Här har en öppen och transparent miljö utformats som främjar spontana möten mellan flera olika verksamheter, i nära anslutning till såväl arbetsplatser och lärandemiljöer, som till sjukhuset och till Södertörns högskola strax intill.

En ljusgård förbinder de två högteknologiska byggnaderna.

Två byggnader – en vision

Technology and Health invigdes i oktober 2016. Den nya byggnaden, som har en direkt förbindelse med sjukhuset, är specifikt utformad för att möta behoven hos de nya hyresgästerna – KTH:s Skola för teknik och hälsa, och Röda Korsets högskola. De interiöra miljöerna öppnar sig mot en överbelyst ljusgård med snedställda trapparrangemang och balkonger avsedda just för informella möten.

Andra etappen i projektet, NEO, huserar forskare från Karolinska Institutet. Denna byggnad var klar i slutet av 2017 och invigdes officiellt i maj 2018. Från ett öppet, socialt entréplan finns här visuell kontakt med de avancerade forsknings- och labbmiljöerna på våningarna ovanför.

”Byggnaderna är disponerade med flera olika typer av mötesplatser på varje plan, från små rum till ljusgården och Plazan som binder samman NEO med TAH. Entréplanet är offentligt för alla med hörsalar, mötesrum och service som restauranger och apotek”, säger Anna Morén Sahlin, ansvarig arkitekt.

Fasaderna med våningshöga glaspartier som bryts av i effektfulla metallraster i varierade sektioner, signalerar både transparens och avancerad teknisk precision. I det kommersiella entréplanet runtomkring byggnaderna kan människor från hela området träffas och nätverka. I ljusgården har ArchTech-studion utformat två iögonfallande hörsalar i sfäriska former. De är producerade i Butong, en semitransparent betong, som skiftar i färg genom ett LED-belysningssystem.

Teamet bakom projektet

 • Krister Bjurström Arkitekt SAR/MSA
 • Anna Morén Sahlin Arkitekt
 • Kjell Jansson Arkitekt SAR/MSA
 • Anna Mistry Bergbom Arkitekt SAR/MSA
 • Kristoffer Adolfsson Byggnadsingenjör
 • Miguel Reyes Arkitekt
 • Daniel De Sousa Barrera Arkitekt
 • Sofia Kanje Arkitekt
 • Ana Gejo Arkitekt
 • Micaela Gårdh Rydberg Byggnadsingenjör
 • Kicki Claesson Byggnadsingenjör
 • Sara Löfving Projektledare Anbudsledare
 • May-Britt Rolén Arkitekt SAR/MSA
 • Elisabeth Lundgren Tillgänglighetssakkunnig, Arkitekt SAR/MSA
 • Sandra Westin Arkitekt SAR/MSA
 • Lars-Gunnar Svanäng Byggnadsingenjör SBR
 • Hans Buijsen Arkitekt SAR/MSA
 • Alison Petty Arkitekt MSA
 • Shahrokh Kamyab Head of CODE & VDC, Architect SAR/MSA
 • Jakob Lilliemarck Computational/Industrial Designer

Kontaktpersoner

Anna Morén Sahlin Ansvarig arkitekt +46 841 03 54 47

Medverkande kompetensområden