Mojang

Geeky friendly och familjärt
Uppdragsgivare:
Uppdragsår: 2017-2018
Uppdragstyp: Kontor
Plats: Stockholm
Kompetenser: Inredning

Mojangs kontorUtforskande i kombination med äventyrslust är kanske en slags allmän beskrivning av spelet Minecraft, och inte helt långt ifrån Mojangs nya kontor. Här har Tengboms inredningsarkitekter i tätt samarbete med Mojang skapat en ”geeky friendly” atmosfär och arbetsplats, snarare än en stereotyp ”sci fi-laser” plats. Vad betyder det, undrar den icke så tech-bildade. Jo, en familjär, trygg plats som man känner igen sig i och som inte är för tillrättalagd.

”Geeky friendly” atmosfär och arbetsplats, snarare än en stereotyp ”sci fi-laser”

På uppdrag av Microsoft har Tengbom varit involverade i uppdraget från första början och till och med hjälpt Mojang att leta lokal. Valet föll på Münchenbryggeriet, där tre våningsplan inretts och anpassats för att bli en optimal arbetsplats för Mojangs drygt 140 anställda. Processen har varit väldigt mycket av ett samskapande, där omkring 20 personer från Mojang varit med och fattat beslut.

Mojangs kontorFörsta intrycket i entrén är just igenkännande. Här finner man en stor mosaik i Minecraftmotiv, en så kallad selfie-vägg, för fans och besökare. Rummet växer ut i en allmän yta med bar, kök, spel och avkoppling för gäster och medarbetare. En framträdande trappa leder upp till översta våningsplanet som domineras av skrivbordsplatser och mötesrum. En interntrappa leder ner till mellanplanet med än mer arbetsplatser. Här sitter Mojang i olika team och mycket fokus har legat på att planera arbetsplatserna så att kollegorna inte ska störa varandra vid exempelvis förbipassager.

Mojangs kontorMojangs kontorMojangs kontorMojangs kontor

Mojangs kontor

I övrigt kantas Mojangs kontor av en stor dos humor, vilket syns i allt från namnen på mötesrummen (som Mojang själva döpt och gjort grafiken för) till små överraskningar som gömda monster och toalett-vett och etikett.

Mojangs kontorMojangs kontor

Teamet bakom projektet

  • Katya Högberg Arkitekt SIR/MSA/MFA
  • Sara Persson Inredningsarkitekt
  • Magnus Lindgren Arkitekt SIR/MSA/MFA
  • Johan Amborn Arkitekt SIR/MSA/MFA
  • Erika Janunger Inredningsarkitekt MSA/MFA
  • Nadia Tolstoy Inredningsarkitekt

Kontaktpersoner

Kjerstin Björk Arkitekt SIR/MSA/MFA, Studiochef +46 841 03 54 49