Hornsbergkvarteren Kv. 2

Från malmgård till kvartersstad
Uppdragsgivare: Ikano Bostad
Uppdragsår: 2015 - pågående
Plats: Hornsberg, nordvästra Kungsholmen
Projekttyp: Nybyggnad flerbostadshus
Byggherre: Ikano
Kompetenser: Boende, Stadsbyggnad, Landskap, ArchTech & Future

Med sin brokiga historia är det växande Hornsberg en unik plats att bygga på. Här har vi drivit idén om den moderna kvartersstaden – ett uppskattat koncept som gav vinst i ett parallellt uppdrag!

Hornsberg på västra Kungsholmen i Stockholm är idag en spretig stadsdel. Den avskiljs från Kristinebergs 30-talsfunkis genom idrottsplatser och industribyggnader. Längs vattnet breder nybyggda bostadshus ut sig, och åt andra hållet hittar vi en bussdepå, också från 30-talet, mittemot en gigantisk stormarknad. Precis här planeras ett nytt bostadskvarter, och Tengbom har varit framgångsrika med sitt stadsmässiga förslag som bland annat utmärker sig genom omsorgen om bottenvåningarna.

Ett stadsmässigt kvarter med levande gatuplan

– Stadsbyggnadskontoret var väldigt glada över hur vi hade jobbat med kvarteret i sin helhet, säger arkitekt Lisa Westin. Det passade väldigt fint för Kungsholmen.

– Det handlar mycket om platsen Kungsholmen, säger arkitekt Nina Aidas. Att rutnätsstaden ska fortsätta ut i det här området, det är inte industriområdet som ska välla in i resten av Kungsholmen.

Vi vill att kvarteret mer ska tillhöra det som är gammalt på Kungsholmen. Ibland kan man gå förbi ett hus och se direkt att det är byggt på 90-talet. Men vissa byggnader kan vara klassiskt eleganta fast de är nya, de smälter in med det gamla.

Metamorfos
Det aktuella kvarteret ligger på ett hörn – som huset kommer att avfasas mot – och blickar åt ena sidan mot stormarknaden och åt den andra mot en äldre industribyggnad i tegel. Kanske kan hyresgästerna skymta Ulvsundasjöns vatten en bit bort. För ett område med en så mångfacetterad karaktär, och som befinner sig mitt i förändring, kan det vara läge att köra en klassisk linje.

Kvarterets gestaltning ska fånga Kungsholmens historiska anda

– Vad vi försöker göra i vårt kvarter är att mer tillhöra det som är gammalt på Kungsholmen, säger Lisa Westin. Ibland kan man gå förbi ett hus och direkt se att det är byggt på till exempel 90-talet. Men vissa byggnader kan vara klassiskt eleganta fast de är nya, de smälter in med det gamla. Vi har velat fånga platsens anda.

För det ändamålet läste teamet på om Hornsbergs historia. Spretigheten tycks vara något av en tradition: På 1600-talet bestod området av slott med tillhörande park. Denna grannlåt följdes av malmgårdar, bryggeri och andra industrier som i början av 1900-talet fick sällskap av kolonilotter och en velodrom (!).

Stilig struktur
Inte de mest självklara inspirationskällorna för bostadshus kanske. Istället tittade vi på det övriga Kungsholmens äldre bebyggelse, framför allt kvarter byggda på 1800-talet.

– Vi har tittat på fasaderna, men mer utifrån en struktur, förklarar Lisa Westin. Sedan har vi försökt analysera det systemet och jobba med det på ett mer samtida sätt, och använda material som delvis speglar vår tid.

Innergården blir kvarterets egen mötesplats

På innergården blandas det lite strama med det organiska i form av ett lummigt, grönt torg. Det fanns en vilja att skapa en kvarterets egen mötesplats som anspelar lite på stadsrummen utanför, berättar Nina Aidas och Lisa Westin. Varje trapphus har fått sin egen speciella karaktär i form av unika entréer och variation i fasadmaterial. Samtidigt finns en röd tråd i helheten och i färgpaletten.

Bottenplan i toppklass
Bottenvåningarna är en viktig del av byggnaden. De blir ofta styvmoderligt behandlade, men här har vi månat om detaljerna.

– Det är viktigt att man hela tiden har det mänskliga perspektivet, säger Lisa Westin. Att du inte ritar husen utifrån ett fågelperspektiv. Utan att du hela tiden tänker på vad det är du ser, upplever och känner i ögonhöjd.

Nina Aidas föreslår att man tänker sig en promenad; hur ofta ska det ske en förändring på sträckan man går? Integrerade skyltlägen och sittbänkar är andra tips. Fasaden kan på så sätt också fungera som en möbel i stadsrummet och förmedla en personligare känsla.

Med sin heterogena historia och bebyggelsens variationsrikedom har Hornsberg just en stark personlighet – det är blandningen som är dess styrka. Här finns alla förutsättningar att skapa en stadsdel för alla!

Teamet bakom projektet

  • Lisa Westin Uppdragsansvarig, Arkitekt SAR/MSA Dipl.-Ing. (ARB)
  • Nina Aidas Arkitekt SAR/MSA
  • Joel Yngvesson Arkitekt SAR/MSA
  • Matilda Lundmark Arkitektpraktikant
  • Annica Fagerberg Arkitekt SAR/MSA
  • Johan Brännström 3D-illustratör

Kontaktpersoner

Mark Humphreys Kontorschef Stockholm +46 8 412 53 43

Medverkande kompetensområden

Stadsbyggnad

Stadsbyggnad

För oss är stadsbyggnad synonymt med helhet och hållbarhet. Vi jobbar med alla delar i en stadsutvecklingsprocess, från första idén till att ta fram förutsättningarna för att något ska gå att genomföra – samt allt däremellan. Vi agerar expertrådgivare och ser oss själva som kittet mellan de olika medverkande i ett projekt.

Läs mer om Stadsbyggnad
Landskap

Landskap

Vi gestaltar miljöer som innefattar och påverkar alla. Offentliga och privata rum som kan framstå som självklara, men som i verkligheten döljer ett arbete av stor komplexitet för att fungera bra. Vi står ständigt inför utmaningar i vårt yrke, vilket också driver oss som landskapsarkitekter.

Läs mer om Landskap
Boende

Boende

Vi ritar hus där barn och vuxna ska kunna bo, trivas och leva ett gott liv. Vi är måna om att skapa bestående trivselvärden och boendemiljöer som gör skillnad och bidrar med hög arkitektonisk kvalitet som berikar staden. Ambitionen sträcker sig från nybyggnation till ombyggnader och konverteringar, men vi kan också miljonprogrammets utmaningar och möjligheter.

Läs mer om Boende
ArchTech & Future

ArchTech & Future

Framtiden är redan här och vi vill att våra kunder ska vara redo att tackla uppgifterna de står inför. Inom ArchTech & Future mobiliserar vi för både nuvarande och kommande utmaningar genom att samla branschens främsta digitala innovatörer inom arkitektur, design, tech, kommunikation och projektledning. Vi hittar nya, smartare sätt att använda teknik, digitala verktyg och processer för oss alla.

Läs mer om ArchTech & Future