Arkitekturskolans nya entrétorg

En mötesplats på Campus KTH
Uppdragsgivare: Akademiska Hus
Samarbetspartners: Stockholms stad, Kungliga Tekniska Högskolan
Generalentreprenör: PEAB
Uppdragsår: 2010-2016
Markentreprenör: JVAB
Kompetenser: Landskap

Arkitekturskolan i Stockholm flyttade 2015 från en egen adress in till det stora Campus KTH. För områdets nykomling skapade vi på Tengbom ett nytt entrétorg – en mötesplats för människorna som studerar och jobbar på Campus.

I över 25 år har vi samarbetat med Akademiska Hus och Kungliga Tekniska Högskolan, bland annat med flertalet olika ny- och ombyggnader, samt en vision av en akademisk landsväg genom campus, som ökar trafiksäkerheten och länkar samman hela högskoleområdet upp till Albano. I uppdraget med nya Arkitekturskolan ingick uppgiften att skapa ett var som välkomnande entrétorg, en så kallad shared space-yta där fotgängarna prioriteras och biltrafiken får anpassa sig till de gåendes och cyklisternas villkor.

Gestaltning – nybygge möter klassisk miljö

Grundtanken bakom torget var att på ett värdigt och lågmält sätt länka ihop den nybyggda Arkitekturskolan, ritad av Tham & Videgård, med den befintliga, klassiska miljön. Den fantastiska byggnaden kräver en högklassig markbeläggning för att komma till sin rätt – en inramning som samtidigt ska göra att Arkitekturskolan upplevs som en integrerad del av Campus KTH. Det huvudsakliga materialvalet föll på granit, som harmoniserar med huvudbyggnadens fasad i cortén-stål, och på så vis skapar en enhetlig känsla.

En oas på Campus

Våra landskapsarkitekter har medverkat vid i stort sett samtliga om- och tillbyggnader på KTH under de senaste 25 åren. Här ingår gestaltning och finplanering av mark, gårdar, terrasser, gator och torgytor samt skötsel och underhållsplaner. Några av ombyggnationerna belönades med ROT-priset 1996 och 2002. I arbetet med det nya entréområdet har Tengbom varit med under hela projekteringen, från programhandling, och har även färdigställt bygghandlingar.

Foto: Sten Jansin
Foto: Sten Jansin

– KTH Campus är väldigt stort, som en hel liten stad. Med Arkitekturskolans torg ville vi skapa en inbjudande, entré och social mötesplats, en oas för människorna som studerar och arbetar på campus, säger Jörgen Orback.

2015 tilldelades KTH Arkitekturskolan Kasper Salin-priset, ett av Sveriges finaste arkitekturpris. Vi har i uppdraget samarbetat med, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms stad, Kåren och Akademiska hus.

Teamet bakom projektet

  • Katarina Pelinska Landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Nejra Lagumdzija Landskapsarkitekt MSA
  • Oscar Malmenberg Landskapsarkitekt
  • Jenny Thyberger Landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Maria Grimmer Landskapsarkitekt
  • Per Qvist Landskapsarkitekt
  • My Ekman Landskapsarkitekt

Kontaktpersoner

Jörgen Orback Kontorschef +46 8 412 53 90