Hållbar utveckling innebär att tillfredsställa grundläggande behov idag, utan att äventyra möjligheterna att även kunna göra det i framtiden. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är A och O för oss – något som ska ingå i Tengboms DNA och som vi inte kompromissar med.

Vårt gemensamma mål på Tengbom är att göra världen till en bättre plats. Det gör vi dels genom att rita långsiktigt värdefull arkitektur som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi gör det genom att vara en spetskompetent strategisk partner som ledsagar, engagerar och kunskapsdelar med kunder, brukare och omvärld utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi gör det också genom att leva som vi lär – att minimera vår egen påverkan på miljön, skapa en psykosocialt hållbar arbetsmiljö och driva en ekonomiskt hållbar verksamhet.

Spetskompetens
Våra kunskaper, erfarenheter och engagemang för hållbarhet har byggts upp under många årtionden. Idag erbjuder vi bland annat en särskilt bred kompetens inom projektering och samordning av certifiering inom de svenska systemen för miljöbyggande. Vi har specialister inom Sweden Green Building Council’s certifieringssystem Miljöbyggnad, inom BREEAM, LEED, passivhusteknik och materialval. För att bara nämna några. Våra medarbetare kan samordna hela certifieringsprocessen från idé till genomfört projekt.

Vi bidrar och förhåller oss till FN:s 17 utvecklingsmål, UN Habitat:s New Urban Agenda, Sveriges 16 miljömål, svenska riksdagens generationsmål och efterlevnaden av Brundtlandrapportens hållbarhetsdefinition i så stor utsträckning som möjligt.

Tengbom erbjuder idag hållbarhetstjänster inom bland annat:

  • Miljöcertifiering och samordning för byggnadsutformning
  • Hållbar stadsbyggnad
  • Energiberäkningar
  • Byggmaterial och fuktsäkring
  • Innemiljö och dagsljus
  • Möbelval

Kvalitets- och miljömål
Som strategisk partner vill vi förflytta våra kunders behov och överträffa deras förväntningar. I detta ingår inte minst att vi verkar för en ökad miljöhänsyn när det gäller exempelvis byggnadsutformning, resurs- och energihushållning och materialanvändning. Sen början av 1990-talet använder vi oss av ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem, som utvecklas över tid i takt med både omvärld och verksamhet. Verksamhetssystemet är kopplat till kraven i SS EN ISO 9001 och SS EN ISO 14001.

Hållbar Tengbom-utveckling
Kunskap driver oss framåt. Inom Tengbom sätter vi tydligt fokus på hållbarhet och skapar möjligheter för våra medarbetare att hela tiden lära sig, utvecklas och kunskapsdela med varandra. Vi driver bland annat vårt gemensamma engagemang för hållbarhetsrelaterade lösningar i både interna och externa nätverk. För att ständigt utveckla vår spetskompetens utbildar och rekryterar vi specialister och driver innovation inom bland annat studion ArchTech & Future och i våra forskningssamarbeten.