Miljö- och hållbarhetstänket genomsyrar allt vi gör, från det lilla men självklara, som sopsortering på våra kontor till det komplexa som ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar arkitektur och stadsbyggande.

Vi har EU-certifierade passivhusexperter i företaget och ett internt nätverk för miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor. Hållbarhetsarbetet syns inte alltid, men är ständigt närvarande och tar sig bland annat form inom miljö- och energisamordningar, teknik för att bygga passivhus samt i miljöcertifieringar som Green Building, Breeam, LEED och Miljöbyggnad.

Sedan början av 1990-talet tillämpar vi ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem. Detta bearbetas och utvecklas över tid och i takt med förändringar inom företagets organisation och verksamhet, liksom yttre krav. Verksamhetssystemet ansluter till ISO 9001:2000 och ISO 14001:1996.

Våra övergripande kvalitets- och miljömål är att verka för en ökad miljöhänsyn avseende energihushållning, materialanvändning och inomhusmiljö. Som stöd för dessa fokusområden i den dagliga verksamheten har vi abonnemang på miljödatabas och miljölagar via Tyréns/Sunda Hus.