Kontrollansvar enligt PBL

Våra kontrollansvariga projektledare ansvarar för att se till att ditt projekt byggs i enlighet med lagstiftning, samtidigt som dina krav och önskemål blir realiserade.

Du kan se oss som byggnadsinspektörer, med djup kompetens inom teknisk och konstruktionsmässig lagstiftning (det tar upp mot 10 år att bli certifierad kontrollansvarig). Vi upprättar en kontrollplan baserad på projektets förutsättningar och komplexitet och ser till att både projektet och dess entreprenör uppfyller dina, industrins och samhällets krav.

Kort sagt: vi är rådgivare och experter som jobbar nära dig och arkitekterna för att säkerställa att projektet realiseras på ett tryggt sätt.

Vill du veta mer?
+46 40 641 31 47