Den här handboken hjälper dig att producera kommunikation i Tengboms namn. Här finns logotypfiler, mallar, typografianvisningar, färgpaletter och tankar om vårt tonläge. Identiteten är giltig för alla sorters medier: från kontrakt, seminarieinbjudningar, e-postsignaturer och ritningar till skyltar, presentationer, filmer och webbplatser.

Mer variation än konstans!

Vår identitet består förstås av mycket mer än en uppsättning grafiska och språkliga verktyg. Men det är slående hur viktigt det är att klä våra värderingar och visioner i ord, form och bild som på bästa sätt speglar vad vi står för och vart vi vill.

En identitet ska inte vara statisk. Den förändras med tiden och med oss. Därför har vi sett till att våra verktyg inte ska låsa oss till ett för trångt och stillastående uttryck. Man skulle kunna säga att konsekvens är en överskattad egenskap hos visuella identiteter. Vi vill ju inte hela tiden upprepa oss med samma fraser och visuella knep. Snarare finns här stor plats för variation – samma variation som vi förväntas prestera i våra uppdrag som arkitekter, planerare och rådgivare till våra kunder.

En riktigt bra identitet är alltså ett ramverk med plats för ständigt nya idéer och innehåll. Låt oss tillsammans fylla på ramverket, låt oss utforska möjligheterna och göra våra fina uppdrag och vårt namn rättvisa!

Emelie Mannheimer, marknads- och kommunikationschef

Johanna Frelin, VD

Tengbom identitet

Tengbom logotyp