Digital transformation

Bygg- och fastighetsbranschen är en av de sista att transformeras digitalt och en av de som har mest att vinna på det. Men det är inte alltid en lätt resa. På Tengbom erbjuder vi expertis och rådgivning vid första tanken på digital transformation och längs hela resan.

Transformation kan liknas vid tåget; ett lokomotiv med flera efterkommande vagnar. Loket är innovationsarbetet, exempelvis en inkubationskammare, ett researchlabb eller som på Tengbom en samlad expertis inom Digitala lösningar. Tågvagnarna är den operativa verksamheten, den långsiktiga och ständigt pågående funktionen. Här är det business as usual men med kontinuerlig exponering av innovation och förändring.

All transformation kräver både mindfulness och tålamod. Nyckeln till framgång och långsiktig förändring kopplat till digital transformation tänker vi är: kulturförändring.

Kräver erfarenhet och mod

Digitalisering av en verksamhet genomförs med fördel av en neutral partner som varken har en historia eller personlig koppling till företaget. För att verkligen förstå medarbetare, ledning och verksamhet krävs någon som kan ifrågasätta styrande normer och tänka annorlunda. En risk med att göra jobbet själv är att tåget saktar in genom att man fastnar i gamla tankebanor. På Tengbom har vi erfarenhet och kompetens att rådge och guida längs hela resan.

Transformationens fyra faser

1
Analys

Denna fas påverkar hela den kommande processen och definieras av ett inlyssnande arbete där man skapar sig förståelse för verksamheten, dess kompetenser, kunder och kultur. Förståelse för nuläget är grundläggande för förändringsarbete, varför ger bäst effekt att låta en extern part göra analysen. Arbetssätten här kan vara allt ifrån workshops till intervjuer och research.

2
Förankring

I nästa steg förtydligar man en målbild sprungen ur analysen. Detta blir en strategi som med fördel ska vara flexibel och anpassad till verksamhetens aktuella mål och värderingar. Ekonomiskt fokus är viktigt för att säkerställa att förändringen är genomförbar. Arbetet sker genom befintliga och nya nätverk där man identifierar olika krafter, som påverkare, ledare och chefer, som kan driva förankringen. Transformation är inte en persons jobb.

3
Aktion!

Här sätter man strategin i rörelse med hjälp av utvalda personer med rätt kompetens för uppgiften. Ur strategin kommer konkreta aktioner, metodiker och verktyg som driver utvecklingen framåt. Att få saker gjorda handlar om att etablera rätt innovationsenhet och rätt långsiktiga organisation. Åtgärder kan innebära både avveckling och utveckling för att se till att verksamheten är så effektiv som möjligt. Här krävs hög tolerans för misstag och fokus på lärande.

4
Kulturförändring

Transformation kan gå snabbt, beroende på verksamhetens storlek, förutsättningar och förmåga att förändras. Men den är också kontinuerlig. Nyckeln är att vara vaksam på att behålla fokus och kontroll. Det är därför bra att utse individer som ansvarar för kontinuerlig utveckling. En innovativ och lärande kultur kan inte tas för given, den måste förvaltas för att undvika gamla fallgropar.