CGI, CODE och BIM

Samtida teknik kan vara svår nog att förstå utan diverse förkortningar. Här förklarar vi därför vad som egentligen menas med CGI, CODE och BIM – några av Tengboms spetskompetenser som förändrar arkitektbranschens förutsättningar i grunden.

CGI – Computer Generated Imagery

Upplevelser och interaktion blir allt mer avgörande för att kommunicera arkitektur. Tengboms CGI-team jobbar både med traditionella visualiseringsmetoder såväl som med den senaste tekniken.

I virtuella miljöer kan vi kommunicera och uppleva arkitektur i fullskala innan byggskedet.

För oss är Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) lika naturliga verktyg som klassiska perspektiv och fysiska modeller. På Tengbom söker vi hela tiden nya uttryckssätt, tekniker och samarbeten. Vi finns med i hela processen, från skiss till färdigt projekt, för att stötta, förstärka och berätta vår historia.

10 år
Med Nya Karolinska Solna (världens största BIM-projekt) har vi byggt erfarenhet inom BIM i snart ett decennium.

BIM – Building Information Model

BIM-metodik – att samla information om en byggnad, process eller liknande i en digital 3D-modell – behöver inte vara ett abstrakt och komplext uppdrag som enbart utförs av ett fåtal experter. På Tengbom ser vi BIM som ett naturligt inslag i alla våra projekt, från stadsplanering till inredning. Tänk på det som husets Google; all tänkbar information lättillgänglig på ett ställe.

CODE – Computational Design

Computational Design handlar om att använda och vidareutveckla befintlig teknik för att skapa bättre anpassad och mer hållbar arkitektur, på nya sätt. Med CODE rustar Tengbom inför det teknologiska paradigmskifte vi står inför, då tidigare idéer om masstillverkning och storskalighet byts ut till förmån för massanpassning och lokala lösningar.

För att möta kraven från boende i området ritades glastaket över kvarteret Riddaren 13 på Nybrogatan I Stockholm med hjälp av Computational Design.

När repetitivt arbete utförs med datorkraft kan istället kreativitet, nyfikenhet och innovation stå i centrum. Genom skräddarsydda digitala analyser kan vi tidigt i processen förstå de utmaningar och krav vi ställs inför och optimera projekten därifrån, vare sig det gäller energi, ljus, ekonomi eller materialåtgång. Ny teknik på kreativa vis frigör kraft till uttrycksfull och smart arkitektur samtidigt som transporter kan kortas och utsläpp kan minskas. Med CODE får vi möjlighet att arbeta med en bredare flora av uttryck och koncept som möter fler kulturer, människor och unika behov såväl som plånböcker.

Vill du veta mer?
+46 8 412 53 69