Arkiv

Alingsås tingsrätt vidare i internationell tävling

2017-07-04

Tengbom ritade Alingsås tingsrätts zinkbeklädda tillbyggnad med respekt både för människan och för den demokratiska rättsstaten. Nu går huset vidare i prestigefulla WAF Awards, i konkurrens med projekt från hela världen.

Den ursprungliga tingsrätten i Alingsås är en karaktäristisk tegelbyggnad från slutet av 1800-talet, ritad av Adrian Crispin Pettersson. Under förra året stod en tillbyggnad, ritad av Tengbom, klar. Nu har den, i hård konkurrens, gått vidare i prestigefulla WAF Awards, i kategorin Civic and Community. Vi är självklart mycket stolta och glada över detta.

Samhällsnyttiga institutioner som exempelvis domstolsväsendet utgör ryggraden i vårt land och som arkitektkontor ser vi det som en viktig uppgift att gestalta dessa på ett sätt som både visar respekt för människorna som visas där, besluten som fattas och för demokratin vi åtnjuter.

Tillbyggnaden, med ett stringent uttryck och innovativt användande av materialet zinkplåt, har tidigare vunnit utmärkelsen Plåtpriset.

Läs mer om projektet här.

Tengbom vidare i tävling om Rissne centrum

2017-07-03

Tengbom och Ikano Bostad lägger förslag om hur Rissne centrum kan bli tryggare, trevligare och mer välfungerande.  

En levande Rissne är vår vision.

Tengbom har tillsammans med Ikano Bostad arbetat fram ett förslag till utveckling av Rissne centrum i enlighet med en av kommunen utlyst tävling. Förslaget, tillsammans med två andra, har nu gått vidare i processen. Önskemålen från Sundbybergs stad har varit att skapa en tydligare stadskänsla i området och genom arkitekturen bidra till ökad trygghet och tillgänglighet.

Bakgrunden är att det trettio år gamla centrumet nu ska säljas, vilket vi på Tengbom ser som en bra möjlighet att lyfta områdets planering, arkitektur och standard. Rissne kommer i framtiden att bli en knutpunkt i och med att den nya tvärbanestationen byggs, och det är viktigt med ett centrum med en välplanerad och överskådlig kvarterskänsla, där det finns både bostäder, lokaler och kontor.

– Vi har fokuserat på att skapa en genomgripande helhetsförändring i områdets kärna. Vi behåller och utvecklar de delar som fungerar bra och ersätter de som fungerar sämre. Det grundläggande i vårt förslag är att vi gör centrumet lättare att orientera sig i, knyter ihop de olika delarna och underlättar för boende, besökare och affärsidkare, säger ansvariga arkitekten Lisa Westin.

Kommunen förväntas fatta beslut under hösten.

 

 

 

 

 

 

 

Popup-parker föder nya tankar

2017-07-01

Tengbom fortsätter att lyfta frågor och tankar om stadsplanering med nya popup-parker under sommaren. För vem är staden? Varför får bilar så ofta företräde? Hur får vi människor att känna sig välkomna på offentliga platser? Succén från förra året på Humlegårdsgatan är på plats igen sedan början av juni, en helt ny mötesplats har öppnat i Hallonbergen och nu öppnar ytterligare en popup-park i Vasastan.

Temporär arkitektur kan lyfta frågor och hjälpa oss att se på vår stad på ett nytt sätt. Förra året samarbetade vi med Gamla Liv och skapade populära popup-parken på Humlegårdsgatan i Stockholm, en plats som tidigare mest varit en genomfartsgata och till för bilister. I år upprepar vi succén på två platser i centrala Stockholm och i Hallonbergen, där i samarbete med Sundbyberg stad.

Humlegårdsgatan är tillbaka och utökad, popuperna i Hallonbergen har den uttalade ambitionen att vara normkritiska och vi har även ritat en ny popup på Norrtullsgatan i Vasastan. Inspirationen där kommer från en dag på stranden och kan hjälpa till att vitalisera vardagen för dem som rör sig i området och skapa nya sätt att röra sig i staden.

 

 

Tengbom startar popup i Vansbro

2017-06-28

Det lilla kontorets lokalkännedom kombinerat med det stora företagets muskler och kollektiva intelligens. Kan det bli bättre? Michael Eriksson är initiativtagaren bakom Tengboms satsning på ett popup-kontor i Vansbro i Dalarna.

Vad spännande med ett popup-kontor, men varför just i Vansbro?
– Det finns inget arkitektkontor i hela Västerdalarna, men det finns byggprojekt. Vi tänker att vi ska plocka med oss fördelarna med det stora företaget Tengbom, med allt det innebär av kompetens, erfarenhet och resurser, och kombinera det med det lilla, lokala kontorets fingertoppskänsla för vad orten behöver. Det blir lättare för både privatpersoner och företag som går i byggtankar att stanna till vid kontoret när det ligger mitt på huvudgatan.

Vad kan Tengbom bidra med i Vansbro?
– Mycket! Vansbro kommun och dess företag har, som så många andra små kommuner, svårt att rekrytera kvalificerad personal och ofta flyttar kompetensen till städerna. Vi vill hjälpa till att lyfta nivån här i Vansbro och visa att trots att Tengbom bara finns representerade med en person på plats lokalt, så innebär vår närvaro ändå att vi kan erbjuda hela koncernens breda kompetens. Vansbro kommun står dessutom inför en förändring man sällan ser på mindre orter. Kommunen har nästan ingen arbetslöshet och det råder akut bostadsbrist. Som en följd av detta börjar man titta på nya områden att bebygga och man ser över sina gamla detaljplaner. Tengbom har redan ritat brandstationen men fler byggnationer är på gång. Med andra ord, vi behövs här.

Hur föddes idén med ett pop up-kontor?
– Det började med att min sambo fick jobb på Vansbro kommun och vi flyttade hit. Vi båda är småortsmänniskor och det blev naturligt att jag började undersöka vad som var på gång i kommunen. Efter att ha träffat både kommunledningen och företagare så stod det snart klart att det fanns en lucka i byggkedjan att fylla. Det landade i att ett pop up-kontor är ett bra sätt att göra något konkret, lokalt som kan hjälpa samhället och ge positiva ringar på vattnet. Jag hoppas, tror och tänker trycka på att det här är en möjlighet för andra företag också. Kompetensen måste inte vara samlad i städerna. Dagens infrastruktur gör det möjligt att jobba på distans, men ändå ha kollegor på armlängds avstånd. På det här sättet kan man ta till vara på kompetens både genom att hitta personal på småorter, men även behålla personal som vill flytta.

Hur hoppas du att kontoret ska utvecklas?
– Jag hoppas så klart att jag får mycket att göra och att jag ska sätta ett avtryck i området. Jag vill att det ska märkas att Tengbom har flyttat hit! Både större och mindre projekt är av intresse. Tengbom är ett företag med 600 anställda så vi klarar riktigt stora uppdrag. Samtidigt finns jag även tillgänglig för de pyttesmå uppdragen också.

 

 

Nya Karolinska vinner internationellt arkitekturpris

2017-06-14

Sjukhuset Nya Karolinska Solna, ritat av White Tengbom Team, vinner prestigefulla European Healthcare Design Awards 2017 i kategorin Future Healthcare Design.

Ledord för projektet har hela tiden varit ”patienten alltid först”. All planering och utformning har utgått från patientens säkerhet, integritet och komfort.

Det snart färdigställda sjukhuset Nya Karolinska Solna vinner välrenommerade arkitekturpriset European Healthcare Design Awards i kategorin Future Healthcare Design. Vinsten tas emot med stolthet och glädje av arkitekterna som ser det som en ingång till en diskussion om projektets stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska kvaliteter.

Ledord för projektet har hela tiden varit ”patienten alltid först”. All planering och utformning har utgått från patientens säkerhet, integritet och komfort. Sjukhuset byggs för att fungera i upp emot hundra år och White Tengbom Team har därför planerat anläggningen med stor generalitet, hög kvalitet och flexibilitet. Det är ett av Europas största och mest avancerade byggnadsprojekt, Sveriges mest komplexa BIM-projekt, det första sjukhuset att miljöcertifieras enligt svensk och internationell standard och även hjärtat i den helt nya stadsdelen Hagastaden som växer fram mellan Stockholm och Solna.

Priset delas ut av Architects for Health och SALUS Global Knowledge Exchange och har som uttalat mål att lyfta “ett framtida sjukvårdsprojekt med potential att nå exceptionella resultat gällande översiktsplan, placemaking, hälsa och hållbarhet”. Priset delas ut i tio kategorier med nominerade över hela världen.

Här hittar du mer information om projektet. 

Stellan Fryxell ny adjungerad professor på BTH

2017-05-18

Stellan Fryxell, arkitekt och tf hållbarhetschef på Tengbom, utsågs nyligen till adjungerad professor i fysisk planering med inriktning mot arkitektur och gestaltning vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.

Stellan Fryxell

Grattis till din nya roll! Vad innebär den egentligen?

– Tack! Grunden i att vara professor är ju såklart att undervisa. Jag föreläser i olika ämnen, handleder, sätter betyg och liknande. Det ingår ett visst mått av forskning också. Men professorskapet är verkligen annorlunda idag jämfört med tidigare. Och jag lär mig mycket av studenterna – de tillförskansar sig och utvecklar nya kunskaper i en föränderlig och globaliserad värd, och ser frågorna vi diskuterar från ett annat perspektiv än jag kanske gör. Så utbytet är väldigt ömsesidigt. Auktoriteten som mässar framme vid sin kateder är definitivt död, skulle jag säga.

Vilken är den största behållningen ni har av varandra, tror du?

– Som praktiserande arkitekt och stadsplanerare, med erfarenhet från både den privata och från den kommunala sidan, hoppas jag kunna bidra med ett annat perspektiv än de kanske får från den gängse akademiska sidan. I gengäld får jag insikt i, och inspiration av, allt dessa drivna och smarta unga människor vill åstadkomma, inte minst när det gäller hållbart stadsbyggande.

Låter härligt! Många unga känner oro över hur vi ska lyckas utveckla hållbara och trygga samhällen, trots utmaningar som urbanisering, segregation och klimathot. Hur ser du på detta?

– Det är sant att vi redan idag står inför riktigt komplexa och allvarliga utmaningar. Vår kompetens är helt avgörande för att möta dessa! Det finns massor vi kan bidra med – som god arkitektur och hållbart stadsbyggande. Genom en mer aktiv än reaktiv planering kan vi skapa långsiktigt än mer värdefulla och resurseffektiva miljöer, minska segregation och öka tryggheten i det urbana rummet. Vår expertis kan bidra till minskad klimatbelastning, minskat transportarbete och skynda på utvecklingen av klimatsmarta, digitala städer. Det här är möjligheter som, om inte allt för länge, kommer att kunna drivas av mina studenter och deras kollegor.

Vilka verktyg kommer behövas för att lyckas?

– Vi har redan mycket i vår verktygslåda. Men en bättre lagstiftning, till att börja med. PBL (Plan- och Bygglagen) är omodern och bidrar alltför ofta till en negativ utveckling av våra städer. Jordens befolkning har ökat med 50 % sedan den skrevs! För att vända den kurvan behöver framtidens arkitekter och stadsplanerare lagar och praxis som stöttar hållbart stadsbyggande och innovation. Sen tror jag starkt på ett ökat inflytande från unga Urbanister, som i tidiga skeden fokuserar på kvalitativ gestaltning av stadsmiljön och det offentliga rummet.

Läs mer om vårt engagemang för hållbar utveckling här >>

Tengbom får 41 nya partners

2017-05-12

Nu är det officiellt – Tengbom har 41 nya partners! Medarbetare spridda över hela Tengbom ska bidra till förflyttningen av vår arkitektur, vår affär, vår kultur och vår kollektiva intelligens. 

Alla partners, gamla och nya, träffades den 5 maj och fick bland annat en guidad tur av Tengbomritade byggnader i huvudstaden.

Partnerskap bland medarbetare är en viktig tradition på Tengbom sedan många år tillbaka. Vi är ju våra medarbetare. Att utse partners är ett led i att realisera den tanken – att använda bolagets erfarenheter, kompetenser och engagemang för att driva oss framåt.
– Det känns så roligt att så många tror på oss och våra möjligheter. Att de är beredda att satsa på oss och investera både tid och pengar för att ta Tengbom till nya höjder, säger vår vd Johanna Frelin.

Att så många tillfrågats handlar om att göra Tengbom till ett mer medarbetarägt företag. Framöver kommer nya partners att utses i en årlig process.

Vill du veta mer så hör av dig till oss eller läs Tidningen Arkitektens artikel här.

Tengbom på Business Arena Malmö

2017-04-19

Dags för Business Arena igen! Den 20 april öppnar dörrarna. Denna gång är skådeplatsen Malmö. Är du i stan så ta chansen att höra konstruktiva idéer, spännande frågeställningar och nya perspektiv.

Nicholas Hörlin medverkar i intressanta panelsamtalet ”Hur utvecklar vi tillsammans en smart och samtidigt hållbar stad i urbaniseringen och digitaliseringens tid?”.

Business Arena bjuder på ett digert program även denna torsdag. Och vi är på plats för att träffas, lära oss nya saker och berätta om våra erfarenheter. En av våra talare är Nicholas Hörlin, kontorschef i Öresund. Kom och lyssna när han och resten av panelen sätter tänderna i spännande ämnet Hur utvecklar vi tillsammans en smart och samtidigt hållbar stad i urbaniseringen och digitaliseringens tid? 

– Det enda konstanta är förändring. Vi måste återuppfinna både oss själva och vår kontext för att fortsätta vara relevanta. God arkitektur är ett effektivt verktyg i skapandet av en digital, hållbar och konkurrenskraftig stad. Men för att omsätta arkitekturens möjligheter i verklighet måste vi samarbeta. Entreprenörer, digitaliseringsexperter, arkitekter, fastighetsutvecklare… Framtiden är en enda stor workshop, där vi alla måste bidra till resultaten. Hur driver vi denna utveckling i vår egen stad, undrar han. Panelsamtalet börjar kl 11 i lokalen Live 10.

Vår strategiska rådgivare Cecilia Holmström finns också på plats för att agera expertkommentator i seminarium 3 med tema bostad och rubriken Hur löser regionen behovet av bostäder? Mellan kl 11-16 i lokalen Kuben. Missa inte!

Här hittar du hela programmet. Vi finns på Clarion Hotel och Congress Malmö Live under dagen och vill jättegärna träffa dig. Kom och prata med oss i monter nummer 14!

Tillfälliga saluhallen kan bli Årets Stockholmsbyggnad

Vi älskar att göra samhället bättre med vår arkitektur. Nu har Tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg chansen att bli Årets Stockholmsbyggnad, vilket vi är jättestolta och glada över.

Tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg fortsätter att sätta hjärtan i brand, vilket så klart känns jättefint. Både handlare, shoppare och de boende i området uppskattar den. Och nu är den en av tio utvalda finalister till utmärkelsen Årets Stockholmbyggnad.

Juryns kommentar:

”Den tillfälliga saluhallen är ett spännande grepp som gett oanade effekter. Arkitekturen och placeringen bidrar till att stärka torget trots att stadsrummet byggts igen. Byggnaden är stor och lyser som en lykta på kvällen. Den står nästan lite i vägen, den väcker nyfikenhet och människor lockas in i en oväntad miljö. Djärvt och funktionellt, enkelt och elegant.”

Här kan du läsa mer om alla finalisterna och rösta på din favorit.

Tengbom uppmärksammas internationellt

2017-04-12

Tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg vinner Architizer A+ Award i kategorin Commercial Retail, i hård konkurrens med bidrag från hela världen. Och Södra entrén i Helsingborg är en av fem finalister i kategorin Transportation Infrastructure. Tengbom visar framfötterna i den internationella arkitektureliten.

Tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg är lika populär bland handlarna, shopparna, pressen, beställaren som bland dem som utser pristagare. Foto: Felix Gerlach.

Architizer är en av de största och snabbast växande internationella plattformarna för arkitektur. Deras pris har funnits i fem år. Vi är naturligtvis väldigt stolta och glada över att saluhallen i konkurrens med bidrag från 100 länder ha vunnit Juryns pris i Architizer A+ Award, i kategorin Commercial Retail och att Södra entrén blivit finalist i Transportation Infrastructure-kategorin. Prisutdelningen sker i New York den 11 maj.

– Vi mottog bidrag från över 100 länder och Tengboms projekt representerar verkligen det bästa arkitekturvärlden har att erbjuda, säger Marc Kushner, Architizers vd.