Byggledning

När ditt projekt ska realiseras tar vi ansvar för byggledningen. Det innebär att vi är din projektledare på plats, som ser till att entreprenören levererar rätt produkt. 

Vi håller i regelbundna byggmöten, går igenom arbetet med entreprenörerna, stämmer av tidplaner, för protokoll, håller koll på tillkommande arbete och hur det kan regleras.

Kort sagt: vi ser till att entreprenörerna har allt stöd och underlag som behövs för att resultatet så småningom ska hålla hög kvalitet och motsvara visionen.

Vill du veta mer?
+46 31 761 52 59