Slottsarkitekten – byggnadens advokat

En del byggnader och anläggningar kräver extra stor kompetens för att utvecklas och bevaras. Statens fastighetsverk har idag 28 slottsarkitekter som arbetar med dessa byggnader. En av dem är Mattias Andréasson på Tengbom som här berättar om vad rollen som slottsarkitekt faktiskt innebär.

Hej Mattias! Vad gör en slottsarkitekt?

— Lite skämtsamt kan man säga att du är byggnadens advokat. Slottsarkitektens uppdrag är att försvara de långsiktiga värden som har definierats i till exempel en byggnadsminnesförklaring. Men det handlar lika mycket om att vara med och utveckla anläggningarna så att de blir attraktiva besöksmål så att de kan förmedla sin långa historia.

Mattias Andreasson
Arkitekten Mattias jobbade länge med flera av SFV:s anläggningar. Efter vidareutbildning i restaureringskonst startade han och en kollega ett arkitektkontor som fick egna uppdrag av SFV. Idag är de alla Tengbom-kollegor.

Mattias berättar att det rent praktiskt betyder att slottsarkitekten är ett stöd till förvaltaren i det dagliga arbetet. Hen håller sig löpande påläst och uppdaterad på allt som sker och som har skett med byggnaderna. Avtalen löper under många år.

— Efterhand som folk byts ut kan det vara så att slottsarkitekten är den som sitter på mest erfarenhet och kunskap om objektet, förklarar Mattias. Men man är inte ensam, utan som slottsarkitekt är man även generalkonsult. Det innebär att man är ansvarig för ett helt team av konsulter med olika kunskaper, som till exempel byggnadsantikvarier, konstruktörer, landskapsarkitekter och installationskonsulter.

Ett förändrat klimat sliter på våra byggnadsminnen

Vilka slott och projekt arbetar du med? Vad jobbar du med i dessa projekt?

— Jag är slottsarkitekt för Kalmar Slott och Borgholms Slott. Två anläggningar som jag har jobbat med till och från sedan 2002, men som jag blev slottsarkitekt för först 2022. Båda slotten är väl förvaltade och jag känner extra trygghet i att jag har haft förmånen att lära känna byggnaderna under en längre tid.

Kalmar slott
Kalmar Slott med händelserika och fartfyllda anor från år 1180. Foto: Tengbom

— Men det finns så klart hela tiden mycket att göra. Båda slotten är väldigt viktiga besöksmål för regionen och verksamheterna är mycket aktiva och förändras hela tiden, vilket löpande ställer nya krav på byggnaderna. Sen kräver ju dessa stora stenmassor ett löpande underhåll och just nu ser vi framför allt på Borgholms Slott att det förändrade klimatet sliter väldigt hårt på ruinens murar.

Berätta vad som är spännande och intressant med projekten?

— Varje kvadratmeter i dessa anläggningar har en månghundraårig historia och att få vara en del av det är både spännande och förpliktigande. Dels så handlar det om att bevara och se till att det inte sker någon förvanskning när man underhåller eller gör nödvändiga förändringar. Men man är också delaktig i uppdraget att förmedla byggnaderna och levandegöra dem för besökarna. Både på Kalmar Slott och Borgholms Slott finns det en verksamhet som dagligen jobbar med utställningar och evenemang och som verkligen brinner för anläggningarna. Här kan det handla om att göra anläggningen säker och tillgänglig för besökarna, men också om att lösa tillfälliga tekniska problem eller utforma nya tillägg för att kunna leva upp till besökarnas förväntningar på ett besöksmål.

— Eftersom man följer anläggningen under en längre tid så är det spännande att se hur den utvecklas, samtidigt som man hela tiden upptäcker nya saker. Man får en överblick och historik som kan vara värdefull både för förvaltare och hyresgäster.

Märker du av att intresset för kulturbyggnader och byggnadsvård har ökat?

— Absolut. Det har under en längre tid vuxit fram en medvetenhet om att vårda vårt gemensamma kulturarv och se värdet i det redan byggda. På senare tid har det här också förstärkts av målet om ett cirkulärt och hållbart samhälle. För oss restaureringsarkitekter är återbruk alltid en utgångspunkt och det är sällan det begränsar, utan snarare inspirerar. Historiskt har ju material varit kostsamt och arbetet billigt vilket har lett till att man inom anläggningarna har återbrukat byggnadsmaterial.

Borgholms Slott som bär 800 år av svensk historia. Foto: Tengbom

Har du något drömprojekt?

— Nu när jag har följt dessa två anläggningar under så lång tid har jag sett många potentiella drömprojekt. Men oftast går resurserna till underhåll och att lösa akuta behov. På Kalmar slott har jag en dröm om att vi ska kunna utveckla och använda de fyra postejerna i den yttre försvarsanläggningen så att de blir mer tillgängliga för besökare. På Borgholms Slott drömmer jag om att få återuppföra den gamla restaurangen Höjden, fast i en ny transformerad skepnad.

Har du också ett slott du vill ta hand om?
+46 42 19 48 51