Ersta sjukhus är Årets Stockholmsbyggnad 2024

Mitt på sköna Södermalm i Stockholm gick invigningen av Ersta nya sjukhus av stapeln 2023 – Sveriges största idéburna sjukhus. En arkitekttävling för tio år sedan blev startskottet för specialistsjukhuset där ambitionen var att skapa ett sjukhus som fångar både omgivningens och verksamhetens historiska identitet. Nu är sjukhuset framröstat till Årets Stockholmsbyggnad 2024.

Arkitekturen bakom Ersta nya sjukhus är präglad av höga ambitioner och fokus på samarbete. Resultatet är ett modernt sjukhus i en historisk miljö, där arkitekturen stöttar såväl medicinsk utveckling som nya arbetssätt.

Årets Stockholmsbyggnad 2024
Med grund i evidens och i ett nära samarbete med vården, verksamheten, patienterna och anhöriga ville vi hitta fram till en vårdmiljö där du ska känna dig (nästan) som hemma. Foto: Felix Gerlach

En årsring innanför tullarna

Årets Stockholmsbyggnad arrangeras för 15 året i rad av Stockholms stad, där juryn valt ut tio finalister. Priset delades ut under en ceremoni i Stockholms stadshus av juryns ordförande, stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog.

— Att Ersta sjukhus vinner Årets Stockholmsbyggnad visar att vi tillsammans med alla parter i projektet har skapat en byggnad som med sina inne- och utemiljöer gör skillnad på riktigt för människor, samtidigt som den gör ett bestående avtryck inom Stockholms årsringar, säger Hanna Philipsson, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom. Samarbete, tillsammans med stark vision, har både inspirerat och underlättat för oss som arkitekter och specialister. Erstas engagemang har genomsyrat hela projektet, inget har lämnats åt slumpen vilket syns och känns i både detaljer och i helheten.

Så här kommenterar juryn byggnaden:

”Erstas nya sjukhus är trots sin stora volym väl inplacerad i kvarteret och samspelar fint med sin omgivning. Fasaden är modernt utformad och samverkar med områdets ton. Entréhallen är ljus, öppen, omhändertagande och välkomnar besökaren. Väl gestaltade gröna gårdar och terrasser har blivit en positiv tillgång för patienter såväl som för personal. Entréns placering mot Folkungagatan ger dignitet åt byggnaden och skapar mer liv på gatan.

Årets Stockholmsbyggnad 2024
För Ersta nya sjukhus skapade våra landskapsarkitekter grönskande gårdar och miljöer som ska skynda på tillfrisknandet. Foto: Felix Gerlach

Vägen till färdigställande

Nyréns Arkitektkontor och Ratio arkitekter vann tävlingen med en arkitektur som följer topografin, speglar skalan och områdets karaktär. Nyréns och Ratio arbetade med projektet genom detaljplaneprocessen och fram till och med bygglovsansökan. År 2017 fick Tengbom uppdraget att förvalta och genomföra projektet – och vidareutveckla det nya sjukhusets funktion och gestaltning. Arbetet skedde i ett nära samarbete med Programkontoret för Ersta diakoni samt avseende förändrat och beviljat bygglov, med stadsarkitekt och Stockholms stad.

Det nya sjukhuset trappar från en sexvåningsskala vid Folkungagatan upp mot berget. Med den högsta delen på åtta våningar sträcker det ut sig längs höjdryggen i öst-västlig riktning i samklang med övrig tongivande bebyggelse. Den K-märkta byggnaden på området är integrerad i den nya byggnaden.

Det ska vara vackert och hållbart

Emma Olbers har ansvarat för det interiöra kulörkoncept och stora delar av den lösa inredningen. För de platsbyggda konstverken står Frida Fjellman och Carin Ellberg. Ersta sjukhus är grundat av Marie Cederschiöld, första föreståndaren på Ersta diakoni och första sjuksköterskan i Sverige. Hon utbildades tillsammans med Florence Nightingale och förde vidare kunskap om hygien och vikten av att vårda patienter i en vacker miljö – en tanke som präglat utformningen av det nya sjukhusets exteriör och interiör. Ersta nya sjukhus är också hållbarhetscertifierat i Miljöbyggnad silver.

Vill du veta mer om vårt arbete med Ersta?
+46 8 555 299 10