Tengboms hållbarhetsrapport 2023

På med hållbarhetsbågarna och ta del av vår hållbarhetsrapport för 2023. Rapporten är en viktig sammanställning av Tengboms hållbarhetsstrategi och vårt arbete för att främja ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet under det senaste året. Rapporten visar att vårt hållbarhetsarbete går i linje med det långsiktiga målet om klimatneutralitet 2045.

Tengboms hållbarhetsrapport 2023

Året som gick var innehållsrikt för oss på Tengbom, fyllt av både utmaningar och framgångar. Men tillbakablicken i 2023 års hållbarhetsrapport stärker vår optimism och tro på framtiden – och vi hoppas att känslan smittar av sig. I rapporten kan du dyka ner i ett urval av våra projekt och verktyg som syftar till att gynna både branschen och samhället framåt. En undersökning med våra kunder visar positiv utveckling mot klimatneutralitet 2045 men också en tydlig önskan om högre ställda branschkrav från politikerna.

Det ekonomiska läget och de geopolitiska spänningarna fortsätter att utmana arkitektur- och byggbranschen. År 2023 präglades av hög inflation och en avvaktande investeringstakt inom bygg och fastigheter. Samtidigt har den eskalerande klimatkrisen satt hållbarhetsfrågan i fokus.

Prioriteringen av klimatomställningen och digitala innovationer är avgörande för framsteg inom arkitektur och bygg

— Klimatomställningen driver digital innovation, säger Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på Tengbom. EU:s taxonomi och den gröna omställningen ställer nya krav för hela branschen. Det ger stora möjligheter till innovation inom hållbara byggmetoder och material, men också inom digitaliseringen och AI. Det öppnar också för fler samarbeten över branschgränser för att nå gemensamma mål. Ett exempel på det är utvecklingen av digitala standarder och krav för standardiserad och oavbruten hantering av data, som kan tillämpas i olika branscher.

Det här kan du ta del av i Tengboms hållbarhetsrapport

 • Omvärldsbevakning och trender
 • Aktiviteter och höjdpunkter från våra projekt
 • Resultat av vår Carbon Footprint Analys
 • Vårt arbete som ett socialt hållbart företag

Spaningar från rapporten

 • 70 procent av våra kunder tror att branschen kommer att nå målet om klimatneutralitet 2045
 • Trots optimism finns en rädsla bland kunderna att branschen inte når målet utan högre ställda branschkrav från politiker
 • Digitala tvillingar för kulturhistoriska byggnader har enorm potential för bevarande och framtidsäkring av byggnadsbeståndet
 • Arbetet med social hållbarhet bör omfatta all utveckling i staden, inte bara utsatta områden – det som gynnar en viss grupp kan också gynna fler
60%
minskning av Tengboms totala utsläpp sedan 2019

Höjdpunkter från Tengboms hållbarhetsarbete

 • Minskad sjukfrånvaro med 1,6 procentenheter
 • Intern chefsutbildning med fokus på arbetsmiljö, arbetsrätt och skapande av engagemang och psykologisk trygghet
 • Samarbete med Always Mind kring psykisk ohälsa
Vill du veta mer om hur vi skapar hållbar arkitektur?
+46 8 410 354 15