Velodrom i trä sätter Jönköping på internationell cykelkarta

På håll liknar den en svävande farkost. Men väl inne i den nya velodromen är tanken att cyklister från hela världen ska få ägna sig åt sin favoritsport. Samtidigt kommer byggnaden fungera som multisportarena och kunna husera både konserter och mässor. Intill föreslås ett hotell med 80 rum.

Velodrome Jönköping
Visualisering: PLAY-TIME

Tengbom står bakom gestaltningen för den nya velodromen i Jönköping, där kommunen nu har klubbat igenom en avsiktsförklaring, alltså det första steget i en byggprocess. Den nya multiarenan med velodrom och intilliggande hotell ska ligga i Hedenstorp. Hit tar det runt tio minuter att cykla från centrala Jönköping.

— Nu håller vi tummarna för att projektet blir verklighet, säger Matt Patterson, kontorschef och arkitekt på Tengbom i Jönköping som varit med sedan start i projektet tillsammans med Jonas Marculescu, Simon Fast och Erik Wingquist.

Lokala material, lokala tillverkare och lokal kompetens

Vad vore en velodrom utan småländskt virke?

I gestaltningsförslaget föreslår vi att velodromen ska byggas med trästomme alternativt hybridstomme av träpelare och betongbjälklag. Trä är en viktig spelare i omställningen mot en koldioxidneutral värld – både som en del av naturen och som byggmaterial. Men trämiljöer gynnar också hälsa och välmående.

— Dessutom är trä är ett traditionellt småländskt byggmaterial, förklarar Matt. Med trä som material kopplar byggnaden an till Småland i sin kontext. Både geografiskt, hantverkshistoriskt och industriellt.

Velodrome Jönköping
Visualisering: PLAY-TIME

Tack vare flera stora träindustrier i länet kan också transportutsläppen minimeras. Allt från råmaterial till färdigmonterade byggnadskomponenter. Utöver trästommen föreslår vi även trä som fasadmaterial, både för velodromen och hotellet. Idén för taken på de båda byggnaderna bygger på en kombination av sedum och solceller. Sedumytan fördröjer regnvattnet och ger den omgivande markytan större chans att absorbera, och på så vis fylla på grundvattendepån. Sedumytan skapar också ett svalare mikroklimat på taket som ökar solcellernas effektivitet under varma dagar.

Attraktionspunkt som bygger folkhälsa

Jönköping som stad har en stark koppling till cykelsport, inte minst genom tävlingen Vätternrundan. Dessutom centralt placerat i landet. Enligt Svenska Cykelförbundet finns 93 procent av alla licenserade cyklister i en radie om 30 mil runt Jönköping.

Velodrome Jönköping
Visualisering: PLAY-TIME

Hållbart x innovation

Placeringen i nära anslutning till Vattenledningsområdet gör också friluftsområdet än mer tillgängligt för invånarna i staden. Velodromen, med dess karakteristiska uttryck, blir en ny besökspunkt i staden och bidrar förhoppningsvis till en stark identitet för den nya stadsdelen Hedenstorp.

— Att bygga den här typen av anläggning med lokala material, lokala tillverkare och lokal kompetens stärker också Jönköping som en innovationsregion inom träbyggnadsteknik och hållbart byggande, avslutar Matt.

Vill du också ha en velodrom?
+46 36 440 90 81