En kulturarvsspaning med hållbarhetschef Ivana Kildsgaard

När konferensen Kulturbyggnader 2.0 gick av stapeln förra veckan var det vår eminenta hållbarhetschef Ivana Kildsgaard som i egenskap av moderator höll i taktpinnen. Så, vad stack ut och vad tog Ivana med sig från denna konferens om bevarandet och renoveringen av kulturklassade byggnader? Det får du veta här.

Att Sverige är rikt på kulturarv i form av byggnader och miljöer har knappast gått någon förbi – denna ovärderliga del av vår identitet och historia. Kulturarvet hjälper oss att definiera vilka vi är, liksom vägleder oss i hur vi på bästa sätt kan och bör forma vår framtid. Inom branschen finns gedigen kompetens och kunskap inom restaurering, renovering och transformation av kulturskyddade byggnader. Samtidigt har vi också många bra exempel på hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader genomgått transformationer av sina funktioner under byggnadens långa livslängd.

Med enad kraft bäddar vi för kommande generationer

Konferensen Kulturbyggnader 2.0 framhävde, och visade tydligt, att det finns stor potential för samarbete och kompetensutbyte. Såväl i projekt med högt kulturhistoriskt värde som i transformationsprojekt av nyare moderna byggnadsbestånd. Varsam renovering och restaurering i kulturhistoriska byggnader resulterar i en mer effektiv användning av våra resurser – något som hela byggbranschen skulle kunna ta större del av och lära mer av. Tillsammans med den digitala teknikens framsteg har vi verktyg som inte bara hjälper oss att bevara de arkitektoniska och kulturhistoriska skatterna i våra städer och samhällen. De säkerställer också dess överlevnad för framtida generationer att upptäcka och värdesätta.

Digitala lösningar framtidssäkrar kulturarvet

Den digitala teknikens intåg har öppnat dörrar till nya möjligheter och är ett stöd vid beslutsfattande. Både när det gäller energieffektivitetsåtgärder och rekonstruktionen av väsentliga detaljer, och vid analyser av tillgänglig yta. Med hjälp av digital teknik ökar också vår möjlighet att skapa spårbarhet och bygga kunskapsbanker kring genomförda renoveringar. Att skapa digitala tvillingar av kulturhistoriska byggnader ger enorm potential när det kommer till att bevara och framtidsäkra vårt byggnadsbestånd.

Att bygga om lönar sig

I Danmark genomförde Realdania By&Byg livscykelanalyser som undersökte klimatpåverkan av underhåll och ombyggnation jämfört med nybyggnation. De granskade också hur förändringar i energisystemet påverkade resultatet, särskilt med tanke på övergången till förnybar energi. Resultaten var tydliga: Att arbeta med kontinuerligt underhåll och att genomföra ombyggnationer när det behövdes var alltid det mest miljömässigt hållbara alternativet. Detta trots att äldre fastigheter kan ha en högre energiförbrukning.