Grand Hôtel Stockholm med ny restaurang – Grand Soleil har öppnat

Tillsammans med arkitekt Per Kallstenius tog vi som husarkitekter för anrika Grand Hôtel fram en modern, tidlös och fullt reversibel tillbyggnad som kan leva länge. En ny året-runt-restaurang i Stockholm där ute och inne smälter samman. En Grand Soleil.

Grand Solei
Samtliga foton i det här inlägget är tagna av Karl Oscarsson.

Tengbom har sedan 2010 haft ett nära samarbete med Grand Hôtel i det fina uppdraget som husarkitekter. När idén om att göra dåvarande Terrassen till en året-runt-plats för gäster kom upp tog vi fram Grand Soleil. En finkänslig tillbyggnad som tydligt visar på ett modernt tillägg med få men viktiga detaljer – samtidigt som formen underordnar sig det vackra Burmanska palatset. Den strama glasfasaden ger ett högt, resligt uttryck och blir en kontrast till de rundade jugendformerna. Tillbyggnaden ansluter med glas mot stenportikens valv och dess framträdande roll framhävs ytterligare. En av de viktigaste detaljerna i utformningen av paviljongen är den djupa takfoten med den skarpa och minimala avslutningen.

De mest hållbara byggnaderna är de som är älskade och som får stå länge

− Ambitionen är att verkligen lyckas med en byggnad som uppfyller inne-ute känslan, berättar Karl Oscarsson, arkitekt på Tengbom. Med en generös glasfasad som går att öppna helt från gavel till gavel, enkla gedigna material, synlig stomme och lätta färgval skapade vi en skyddad plats som också tar in det vackra vattenrummet utanför.

Reversibilitet en förutsättning

Teamet från Tengbom testade många olika kulörer innan valet slutligen landade på den gröna. En exteriör kulör som tydligt visar sin addering och tillkomst men som inte skär sig eller förtar något från originalbyggnaden. Med undantag för ett par accenter är alla tillägg interiört målade i samma kulör. På så vis blir kontrasten mot, och mötet med, den befintliga stenfasaden än mer kraftfull. 

− Tillbyggnaden är helt och hållet reversibel vilket var en förutsättning i projektet, fortsätter Karl. Om man någon gång i framtiden skulle vilja återställa platsen skulle det vara möjligt. Därför har tillbyggnaden ingen förankring i den befintliga stenfasaden.

Förnya utan att förvanska

De mest hållbara byggnaderna är de som är älskade och som också får stå länge. Grand Hôtels filosofi att kvalitet lönar sig i längden går igenom hela projekt såväl som materialvalet. I alla sina projekt arbetar hotellet med gedigna material som håller över tid. Men hållbarhet avser givetvis inte bara materialval. Minst lika viktigt är att hitta sätt att använda det vi redan har, för att tillgodose fler ändamål. 

− Genom att göra ett finkänsligt tillägg låter vi en redan älskad byggnad bidra till social hållbarhet genom att aktivera en plats under större delen av året, säger Karl. Projektet bidrar på ett tillgängligt och inbjudande sätt till en levande stad. Allt detta görs utan förvanskande ingrepp på originalbyggnaden.

Inredningen på Grand Soleil är ritad av Studio Ramson medan matkonceptet är utformat av Grand Hôtels köksteam tillsammans med Mathias Dahlgren. Teamet från Tengbom består av Karin Hagelberg, Karl Oscarsson, Linnéa Olmarken och Anna Krus.

Grand Solei Grand Solei
Vill du veta mer om Grand Hôtel?
+46 841 06 96 23