Flexibel konceptförskola med barnen i fokus

Vattenhjulet är den första förskolan byggd efter Tyresö kommuns nya förskolekoncept som vi på Tengbom tagit fram. Förskolan har en generell form som gör att den enkelt kan anpassas till olika tomter där kommunen ser behov av en förskola. Samtidigt möter lokalerna Skolverkets riktlinjer om mindre storlek på barngrupper och utmanar det traditionella avdelningstänket.

Vattenhjulet
Foto: Felix Gerlach

Konceptet har tagits fram som en del av ett ramavtal. Ytterligare en förskola med samma koncept är planerad och inväntar byggstart. Att utveckla konceptförskolor som Vattenhjulet blir allt vanligare då det är både tids- och kostnadseffektivt.

– Uppdraget från Tyresö kommun var att ta fram en helhetslösning på en konceptförskola för att effektivisera processen med nya förskolor åt kommunen. Vattenhjulet har projekterats med hänsyn tagen till att byggnaden ska kunna placeras på flera olika tomter där endast grundläggningen ska behöva anpassas, säger Pontus Eriksson, ansvarig arkitekt på Tengbom.

Rum i rummen ger barnen möjligheter

Vattenhjulet består av både små rum och rum i rummen som inspirerar och lockar till lek och skapande men även till lugna aktiviteter. Och som ett hjärta mitt i lokalen finns matsalen. Ett stort samlingsrum med fint ljusflöde och dämpande ytor med mycket trä. Hela förskolan består i sin tur av naturliga material i de fall det är möjligt, och både stomme och fasad och stora delar av interiören är av trä.

Rum i rum – för ro eller rush

Vattenhjulet
Den u-formade byggnaden skapar en skyddad entrégård som också gör hämtning och lämning smidig. Foto: Felix Gerlach

Konceptet möjliggör ett arbetssätt med mindre barngrupper och följer därför Skolverkets riktlinjer om storlek på barngrupper. Fokus vid framtagandet var att det ska gå att använda lokalerna på ett smart och effektivt vis, oavsett om det är få eller många barn på plats. Byggnaden har en u-form vilket skapar en intim och skyddad entrégård, en form som följer med konceptet, oavsett tomt. Formen innebär samtidigt en fungerande logistik vid hämtning och lämning och är effektivt för själva verksamheten.

– I detta koncept har vi arbetat med rum i rummen, där barnen kan nyttja lokalerna via små stationer. De leker med lera på ett ställe, bygger med klossar på ett annat och läser bok på ett tredje. Utifrån att både ljudnivå och tempo ofta är ganska höga på förskolor lade vi stor vikt vid ljud, ljus och färgsättning. Många dämpande ytor och mycket trä som sväljer ljud. Vi har även lagt stor vikt på flödet och logistiken, något som i denna byggnad skapar siktlinjer. På så vis har pedagogerna fri sikt och alltid god överblick över barnen, säger Pontus Eriksson, ansvarig arkitekt på Tengbom.

Fakta

Arbetet med Vattenhjulet startade 2017 och den första förskolan stod klar i september 2021.

Vattenhjulet
Foto: Felix Gerlach
Vill du veta mer? Hör av dig till Pontus!
+46 8 412 52 60