Visionen om det offentliga rummet

Den 21 mars arrangerar Tengbom seminariet Det ideala landskapsrummet – en utopi? Seminariet är en del av IFLA World Congress 2023 och utgår från temat Emergent Interaction. Med avstamp i temats syfte – att undersöka former för kollektiv problemlösning, global samverkan och gränslösa strategier för att hitta lösningar på klimatkrisen, social ojämlikhet och förlust av biologisk mångfald, bjuder vi in till samtal om hur vi på bästa sätt gör verklighet av visionärt gestaltade miljöer.

IFLA

Människor har genom alla tider haft tankar och idéer om hur framtidens städer ska se ut. Många olika visioner har anammats, och med människan och lösningarna i fokus har vi försökt förutspå och förverkliga rådande samhällsvisioner i takt med att både ideal och omvärld har förändrats. I den gemensamma visionen om det offentliga rummet som råder i dag, pratar vi om inkludering, klimatneutralitet och också innovativa samarbeten. Nödvändiga och självklara ingredienser för att göra världen till en bättre plats. Men går det att enas bakom visionen? Men vem bär ansvaret för att göra den till verklighet och vilka verktyg finns?

Under seminariet kommer vi bland annat få ta del av Elisabeth Elfström, Stockholms Stadsträdgårdsmästare, tankar om framtiden för det offentliga rummet och framtidsspaningar av Tengboms landskapsarkitekter.

–  IFLA 2023 är förmodligen det största evenemanget genom historien som Sveriges Arkitekter arrangerar, och vi är väldigt stolta över att vara partner i detta. Tengbom vill alltid vara i framkant inom landskapsarkitektur, och nu får vi möjlighet att dela med oss av våra tankar och visioner om det ideala landskapet, säger Jesús Azpeitia, kreativ ledare på Tengbom.

Huvudeventet sker fysiskt på Tengbom i Stockholm, med sidoseminarier i Uppsala och Göteborg samt med digital webbsändning från Stockholm.

Här anmäler du dig

Huvudeventet i Stockholm: Klicka här
Uppsala: Klicka här
Göteborg: Klicka här
Digitalt: Klicka här

Läs mer om kongressen som hålls i september på IFLA 2023

Vill du veta mer?
+46 8 412 53 77