Lantmäteriets öppna data skapar nya möjligheter

Efter ett EU-beslut kommer nu Lantmäteriets geografiska information bli tillgänglig som öppen data. Det skapar nya möjligheter för Tengbom och för hela samhällsbyggnadsbranschen. Bland annat genom effektivare processer och förenklad planering för nya projekt.

Öppna Data-direktivet är ett beslut fattat av EU-kommissionen. Det innebär att datamängder som är särskilt värdefulla för samhället ska tillhandahållas utan avgift och helst som öppna data. Den i dag avgiftsbelagda informationen från Lantmäteriet, som adress- och byggnadsdata, information om fastighetsgränser, höjddata, flygfoton, hydrografi och kartor blir nu öppna och tillgängliga utan kostnad.

Jenny Söderling, Tengbom

– Att den här typen av geografisk information nu blir tillgänglig som öppen data är något vi landskapsarkitekter kommer få mycket användning av. Informationen finns redan att tillgå, men det är ett tidskrävande moment att begära ut den. Dessutom blir ofta det underlag vi köper för avgränsat. Det blir en utmaning för oss att skapa oss en bra överblick och kunna ta hänsyn till det som angränsar det område projektet gäller. Ibland är underlagen även gamla, vilket kan göra att de data vi baserar våra projekt på är totalt felaktiga, säger Jenny Söderling, landskapsarkitekt LAR/MSA och studiochef Landskap på Tengbom.

Samhällsnyttan av fria offentliga data är värderad till 10–21 miljarder kronor per år

Effektivitet i planeringsprocesser

Som en del av regeringsuppdraget som Lantmäteriet blev tilldelat togs en rapport fram. Här framgick det att samhällsnyttan av fria offentliga data värderas till hela 10–21 miljarder kronor per år. För området samhällsbyggnad beräknar man värdet vara mellan 3,0 och 6,2 miljarder kronor. Rapporten består bland annat av nyttoanalyser där en slutsats är att just planeringsprocesser, som är resurskrävande och informationsintensiva, kan bli mer effektiva tack vare detta direktiv. Dessutom att öppna data tillsammans med analysmodeller som nyttjar AI-teknik, kan möjliggöra för nya verktyg och bättre beslutsfattande.

 

– Tillgänglig information betyder att vi kan komma i gång snabbare med vårt arbete, och att vi landskapsarkitekter slipper lägga tid på att få ut information om hur ett område ser ut i dag. I stället kan vi lägga tid på det som är vårt uppdrag – att gestalta hur det kan se ut. All data innebär även att vi kan komma längre i utvecklingen av våra landskap. All den information som blir tillgänglig kommer förenkla vårt arbete att analysera och klimatanpassa våra projekt. Vi kan skapa oss en bra överblick gällande översvämningsrisker, hur vi ska hantera dagvattnet och även hur andra eventuella framtida extremväder kan komma att påverka, fortsätter Jenny. Vi kommer nu kunna ta ett ännu större grepp om våra projekt. Så, det här direktivet är mer än välkommet av oss på Tengbom.

Vill du veta mer?
+46 8 412 53 95