Tengbom prisas för kvarter i Jönköping

Den nya stadsdelen Skeppsbron fylls av bostäder, kontor och service när Jönköping växer. Blandstadskvarteret Övertaget 4 tog 26 januari emot ett fint hedersomnämnande i klassen ”God arkitektur” av Jönköpings kommun i Stadsbyggnadspriset 2022.

Kvarteret Övertaget 4 har flera servicefunktioner som gör vardagen enklare för de boende i den nya stadsdelen – som till exempel förskola, parkeringshus, Lidl-butik och kontor.

Övertaget 4
Fotograf: Åke E:son Lindman.

– Vi ville inte att byggnaden skulle se ut som ett P-hus utan som ett hus i staden med fönsteröppningar med glas och en innovativ fasad där vi ventilerar P-huset genom skärmteglet från Danmark, säger Magnus Almung. Byggnaden har en hög sockelvåning som artikulerar fasaden och ger fasaden en traditionell proportionering. Med fasadens uppdelning längs Jordbrovägen får huset ett upplevelserikt uttryck. Vi har haft höga målsättningar tillsammans med byggherren om att P-huset ska vara inbjudande och kännas tryggt för besökarna. Genom att arbeta med mycket dagsljus, innovativ färgsättning och en genomarbetad ljussättning har vi fått ett P-hus som skiljer sig från mängden.

Fotograf: Åke E:son Lindman.

– I en stad som Jönköping som växer behöver barnen få sin självklara plats i stadsmiljön, säger Sandra Skoglund, övergripande ansvarig för projektet hos Tengbom. Därför har vi utgått från barnens perspektiv i förskolans arkitektur. Barnen ska kunna uppleva staden på sina villkor. Med plats för elcykelkärror kommer pedagoger och barn att kunna undersöka både närområdet och andra stadsdelar.

I entrén i den välkomnande fasaden ser barnen in i förskolans storkök och kan vinka till personalen. Genom en glasad del av huset sträcker sig utsikten från förskolegården ända till Munksjön.

Övertaget 4

Det är inte första gången Tengboms arkitektur vinner pris i Jönköping. Senast förra året tog vi hem kategorin God byggnadsvård för omvandlingen av Kroatorpet. Vi fick också ett hedersomnämnande för Jordbruksverkets nya kontor.

1+1=1

Uppdraget har varit uppdelat i två delar som har skissats och projekterats på två olika Tengbomkontor i nära samarbete. Parkeringshus och Lidl-butik har projekterats från kontoret i Göteborg. Gestaltningsansvariga: Magnus Almung och Fritz Olausson. Samtidigt har förskolan och kontoret för kommunen projekterats av vårt Jönköpingskontor. Här var Sandra Skoglund uppdragsansvarig.