Förstudie för en ny idrottsstad i Trelleborg

Tengbom har utfört en förstudie åt Trelleborgs kommun som visar hur kommunen kan skapa en ny stadsdel för idrott och hälsa. Här finns det plats för ett nytt badhus, en skola med idrottsprofil och bostäder.

Bakgrunden till idén om idrottsstaden är breddidrottens behov av fler isytor, att badhuset är uttjänt och i behov av renovering. Men också att den befintliga fotbollsanläggningen Vångavallen inte uppfyller kraven för elitarenor eller möter behoven i vardagen.

– Pandemin och energikrisen har slagit hårt mot tillgången till idrottshallar, säger Christer Blomqvist, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom. Arenor och idrottsanläggningar, stora som små, är en viktig plats för samhällsarbetet med sociala utmaningar som otrygghet och utanförskap. Framförallt är det viktigt att värna ungas tillgång till idrottshallar och möjlighet till rörelse.

En tom anläggning är dyr men en anläggning, en så kallad multihall, som blir fylld av olika aktiviteter dagar och kvällar, helger och vardagar gör stor nytta och är effektiv.

– Synergieffekter är till exempel att det blir enklare för en familj med en samlingsplats för olika aktiviteter och det blir också ett bra underlag för kollektivtrafik, kaféer och försäljning, säger Christer Blomqvist. Vi ser också energivinster: ett badhus har ett stort värmebehov och en ishall har ett värmeöverskott. Att jobba med multihallar på det här sättet skapar både ekonomisk lönsamhet och hälsovinster.