Swedish Architects Declare – arkitektnätverk för klimatet

Hösten 2019 lanserades Swedish Architects Declare som över 300 arkitektföretag redan har skrivit under. För att öka takten i klimatomställningen och inspireras av varandra startar vi nu Swedish Architects Declare nätverk med ett seminarium om arkitektur för klimatet följt av mingel.

Swedish Architects Declare

Det här strävar vi mot - gemensamt

Vi vet att användningen av nya råvaror och material har en avgörande påverkan på klimatet. Vid den första träffen tar diskussionen därför sin utgångspunkt i tre byggda projekt som alla på olika sätt har utgått från platsens tillgångar som en metod för att minska resursanvändningen. Vi inspireras av och diskuterar hur projektens fokus på hållbarhet har påverkat arkitekturen.

Vi kommer också att presentera nätverkets syfte och arbete i Sverige och ge en kort utblick i vad som sker i Architects Declares nätverk runt om i världen.

När?

27 september kl 17-19

Var?

Simultant i Malmö, Göteborg och Stockholm (det går också att delta digitalt)

Arrangör

Swedish Architects Declare

Värdar för just detta event

White (Göteborg), Kjellander Sjöberg (Malmö) och Tengbom (Stockholm)

Har du frågor eller vill veta mer? Hör av dig till Ivana!
+46 8 410 354 15