Antonio Minto om gestaltning på Tengbom

Vad innebär gestaltning i arkitektursammanhang? Vilket jobb ska den göra och vad definierar egentligen en bra gestaltning? Vi tar pulsen på Tengboms gestaltningsledare Antonio Minto.

Hallå Antonio! Vad är gestaltning på Tengbom?

– Gestaltning är inte bara fasader och färger, alltså det yttre. Det kan också handla om var trapphusen i en byggnad ska placeras. Det är viktigt att inte tänka att gestaltningen är något du lägger till sist i ett projekt. På Tengbom arbetar vi alltid för att skapa arkitektur som är en upplevelse som berikar alla de människor som kommer att använda en byggnad eller något annat som vi jobbat med.

Antonio Minto. Foto: Tengbom

– Självklart strävar vi i alla våra projekt efter att vår arkitektur ska vara vacker. Men det är alltid personligt tycke som avgör vad som är vackert, och det påverkas också av sitt sammanhang. Men gestaltningen är med oss i varje uppdrag. Det är ett konstnärligt samspel mellan material och detaljer. Och när det fungerar skapar vi arkitektur som består och kan vara en tillgång för hela samhället.

Vackra byggnader får ofta stå kvar, och det skapar hållbarhet.

Vad gör en gestaltningsledare på Tengbom?

– I mitt jobb leder jag gestaltningsprocessen för att under projektets gång säkerställa att gestaltningen är i fokus – i samarbete med både teamet och beställaren. Som gestaltningsledare handlar mycket för mig om att se till att kommunikationen med teamet och kunden fungerar bra. Jag förankrar våra koncept, presenterar och diskuterar dem med kund och team men ibland även med andra aktörer som är involverade i ett projekt. Jag ser till att gestaltningen finns med i och genom hela projektet.

Varför är det viktigt för Tengbom att ha rollen som gestaltningsledare?

– På längre sikt handlar det om att systematiskt arbeta för att höja vår kvalitet och arbeta för en stark kreativ kultur på hela företaget. Vi ska inte enbart hänga med i den samtida arkitektoniska diskursen, utan även vara delaktiga i att driva på den. Vi vill vara redo att skapa mer spännande arkitektur, helt enkelt.

Vad kan vara utmaningar i rollen?

– Ibland kan det vara svårt för en beställare att relatera till gestaltningen. Då är det min uppgift att förtydliga tankarna bakom gestaltningen och syftet med den.

– Det är också viktigt att vara prestigelös och lyhörd när man jobbar med gestaltning – ibland kan de bästa idéerna komma från andra än vi som arbetar med just gestaltningen. Oavsett så är det mitt ansvar att fånga upp dem, hitta de bästa lösningarna utifrån kundens vision och att jag lyckas förvalta idéerna genom hela projektet. Alla aktörer kan komma med relevanta perspektiv som höjer kvaliteten i ett projekt – kunden, de som ska använda byggnaden eller andra intressenter. Men just samskapandet på Tengbom är en viktig del i hur vi ser på gestaltning.

Hör av dig till Antonio om du vill prata gestaltning!
+46 73 371 38 39