Tengboms hållbarhetsrapport 2021

Pandemi, klimatkris, ökande sociala klyftor, ohälsa och många effekter ovanpå det. Kommer 2021 gå till historien som ett år präglat av de största (hållbarhets)utmaningarna nånsin? Samtidigt tog vi med stor beslutsamhet och gemensamma krafter avgörande steg mot att skapa ett verkligt hållbart samhälle. I Tengboms hållbarhetsrapport 2021 hittar du en liten del av vad vi på Tengbom gjorde inom hållbarhetsområdet.

Hållbarhet som förutsättning

Under året jobbade vi på Tengbom fram ”Vår Riktning” på väg mot 2025. En evidensbaserad beskrivning av varför vi finns, vart vi är på väg och vad som är avgörande för att ta oss dit. Här definierar vi hållbarhet som en förutsättning för allt vi gör – för vår arkitektur, för vår arbetsmiljö och för våra affärer. Inom hållbarhet har vi tre prioriterade områden: klimat, hälsa och välmående, samt funktion.

Linn Sylvan. Foto: Tengbom

– Det känns som ett självklart sätt att anpassa lokaler på ett hållbart och klimatsmart sätt, ett långsiktigt perspektiv för lokaler vars hyreskontrakt ofta har ett kortare tidsspann.
/Linn Sylvan, arkitekt på Tengbom

Återbruk och klimatsmarta anpassningar

2021 arbetade vi tillsammans med våra kunder i en mängd projekt med hållbara lösningar och produkter – innovativa eller etablerade – i alla tänkbara skalor och i linje med Tengboms hållbarhetsmål. Återbrukstemat var påtagligt i både mindre och större projekt. Från renodlade inredningsprojekt till koncept för klimatsmart hyresgästanpassning. Det mest unika återbruksprojektet var utan tvekan flytten av Tillfälliga Saluhallen. Från Östermalm i Stockholm till Mölnlycke konverterades hallen från mat till padel med rekordstort återbruk.

Social hållbarhet

Vi lanserade dels pilotcertifieringen JämtJämlikt, ett system för jämlika offentliga miljöer, dels en normkreativ guide för arkitekter som ett stöd i att skapa jämlik arkitektur. Vi gjorde WELL-certifieringar och barnkonsekvensanalyser. Tillsammans med bland annat Alive Bostad, SBB, Lindbäcks och Uppsala universitet sattes spaden i marken för en ny boendeform för unga vuxna, till låg kostnad och med möjlighet till eget sparande.

Tengboms hållbarhetsrapport 2021
Jesús Azpeitia Seron. Foto: Tengbom

– Ibland finns en intressekonflikt mellan gestaltning och hållbarhet. Hur vi jobbar med det borde diskuteras redan i början av projekten. Inte som ett hinder utan som en möjlighet för att vara tongivande, hänsynstagande och ändamålsenlig.
/
Jesús Azpeitia Seron, kreativ ledare på Tengbom

På våra kontor då?

2021 gjorde Tengbom en stor förflyttning i hållbarhetsarbetet i våra uppdrag. Trots pandemin genomförde vi ett flertal workshopar både med kunder och internt, med utgångspunkt i Sustainable by Tengbom. En arbetsmetod som genomlyser alla hållbarhetsaspekter i ett projekt och samtidigt höjer det långsiktiga värdet i projektet. Sustainable by Tengbom är också integrerat i Tengboms gestaltningsprocess för att säkra att hållbarhet alltid är inkluderat i vår arkitektur. Vi minskade våra fossila utsläpp med 25% och förnyade vårt ISO 9001 och 14001-certifikat.

Nej. Vi säger inte att vi är nöjda. För det är vi inte. Men vi kan säga att för varje år blir vi lite bättre – tack vare våra kunder och alla våra medarbetare och deras engagemang för en bättre värld.

Vill du veta mer om vad vi gjorde eller bolla en klok återbruksidé?
+46 8 410 354 15