Vi utformar ny klimatneutral kontorshubb i Brunnshög i Lund

En helt ny stadsdel växer fram med Södra Brunnshög i Lund. Tillsammans med Peab Fastigheter tog vi fram Gryningen 5 – ett innovativt kontorskoncept där människan (och därmed miljön) står i centrum både i och utanför byggnaden.

Lund växer och nya samlingsplatser blir viktiga för stadens invånare. I norra Lund formas stadsdelen Södra Brunnshög. I nära samarbete med Peab och med höga ambitioner inom hållbarhet, innovation och arkitektur tog vi fram ett förslag på ny kontorshubb, Gryningen 5 – en byggnad som ska generera välmående, stärka det sociala livet i staden och ge området mervärde.

Gryningen 5
Ett landmärke i hörnet och blickfånget utgör entrén till Södra Brunnshög och omfamnar samtidigt det skyddade gröna gårdsrummet. Här skapar vi fina förutsättningar för en hälsosam och kreativ arbetsmiljö – ett nytt vardagsrum i området.

– Vi ville skapa de bästa förutsättningarna för en hälsosam och kreativ arbetsmiljö där människor trivs och vill vara. Ett landmärke med mjuka former, gestaltat med två tydliga sidor, säger Josefin Klein, kontorschef på Tengbom i Malmö. Utsidan blickar ut mot den nya stadsdelen medan insidan mot gården bildar ett grönt rum som skapar lugn och välmående för hyresgäster, besökare och boende i området.

Identitetsstarkt landmärke i Gryningen 5

På en L-formad infilltomt i korsningen Solbjersvägen och Telefongatan ligger Gryningen 5. Fasadens linjer ut mot gatan är mjuka och svepande, samtidigt som insidan mot gården omfamnar med sina gröna livfulla balkonger. Utkragande våningsplan ovanför entrén i hörnet ger både en lätt känsla och väderskydd. 9 000 kvadratmeter fördelat på sex våningar rymmer kontor, sharingkontor, utearbetsplatser, cykelrum och service, omklädning, gårdsrum, utegym, kafé, takterrasser, balkonger med bevattnad växlighet och även flexibla ytor.

Grönt för klimat och kreativitet

Det skyddade gårdsrummet är utformat för att bidra positivt till klimat och välmående genom kolsänkande träd, försänkningar för dagvatten och grönska – en plats för umgänge, återhämtning och arbete. Balkongernas grönska och de höga träden binder ihop gård och fasad till ett gränsland mellan ute och inne, och från kontorslokalerna blickar man ut mot växligheten.

Växtligheten är en bärande del av konceptet och tillgodoser den biologiska mångfalden.

I kontrast till utsidan består stora delar av husets gårdssida av balkonger med plats för hängande och klättrande växter. Och dessa blickar du ut över inifrån de olika kontoren.

Neuroarkitektur i praktiken

Vi vet att våra fysiska miljöer påverkar hur vi mår. Med Gryningen 5 vill vi skapa en upplevelserik och hälsosam byggnad som minskar stress men ökar trivsel, kreativitet och välmående. Det avspeglar sig bland annat i variationen av rumsstorlekar, kulörer och den starka kopplingen till utemiljön. Taktila och naturnära material utgör basen i materialen.

Målet: en klimatneutral byggnad

Rekommendationen från oss är att använda livscykelanalys som beslutsunderlag för olika projektskeden. Då kan vi i varje skede välja det alternativ som ger minst påverkan på klimatet och miljön. Med LCA-analys och klimatberäkningar genom hela projektet kan design, form och material anpassas för att säkra så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Men också genom solceller, koldioxidreducerad betong, trä och optimerade konstruktioner.

Vill du veta mer om vad vi gör i Malmöregionen eller hur vi kan jobba tillsammans?
+46 40 641 31 18