100Gruppen mäktigast i branschen – grattis Ivana Kildsgaard!

Tidskriften RUM har utsett 100Gruppen till mäktigast i branschen. Ordförande är Ivana Kildsgaard, Director of Sustainability and Quality på Tengbom.

Gruppen är en gemensam plattform för aktörer i inredningsbranschen som arbetar med att minska miljöbelastningen och utveckla de affärsmodeller som behövs för att nå dit. Här är hela maktlistan av Tidskriften Rum.

Grattis! 100Gruppen är mäktigast i branschen!

Ivana Kildsgaard. Foto: Jenny Öhman – Hållbart Byggande

– Tack, det betyder mycket! Inte minst hjälper den här utmärkelsen oss att engagera fler och öppna dörrar för nya aktörer i branschen. Vi måste förflytta hela branschen för att nå målet: en klimatneutral inredningsbransch 2030. Då behövs samarbete. Det gäller dels oss arkitekter och inredningsarkitekter men även producenter, beställare, återbruksaktörer och leverantörer.

Vad gör 100Gruppen?

– Vi bildades för att utveckla kravkriterier, cirkulära affärsmodeller och sprida kunskap för att skapa långsiktigt hållbara interiörer. Då anordnade jag, som då arbetade på Link, och Robert af Wetterstedt, som då arbetade på WSP och numera är på Bjerking, det första seminariet. 2016 var vi 13 företag som tillsammans startade 100Gruppen som en ideell förening. Idag är det över 80 medlemsorganisationer. En cirkulär ekonomi spar naturligtvis pengar på nyproduktion men det fanns många frågor kring de totala kostnaderna för ett projekt, särskilt när det gäller inventering, logistik och reparation. Det här var viktiga frågor som hela branschen nu tillsammans tar fram svaren på, bland annat genom 100Gruppen. Tillsammans driver vi forsknings- och utvecklingsprojekt som hjälper hela branschen förflytta sig. Tack vare detta engagemang och arbetet har många medlemmar i 100Gruppen kunnat utveckla sina kunderbjudanden, men även nya aktörer i branschen har tillkommit, något som underlättar återbruk i praktiken.

Men hur går samarbete ihop med konkurrens?

– Vi konkurrerar, tro inget annat! Men i vissa sammanhang behövs samarbete, exempelvis när det gäller gemensamma branschkriterier eller standarder.

Hur kan 100Gruppen och den här utmärkelsen få betydelse för Tengbom?

– Kraven på oss kommer ständigt att öka och att både kunna förstå kravkriterierna och dom hållbara affärsmodellerna som gör det här lönsamt för alla inblandade parter ger oss ett försprång. Via 100Gruppen har vi nära samarbete med många andra aktörer som ligger i framkant, vi har tillgång till nya lösningar och samarbetspartners som kan hjälpa oss leverera hållbara projekt av högre värde och kvalitet till våra kunder.

– 100Gruppen är en inspirationskälla till hur vi kan kroka arm och samarbeta med andra i branschen. Vi kan vända utmaningar till möjligheter, skapa engagemang och snabbare få fram nya, innovativa, lösningar som kan gynna både oss och hela branschen. Och det kan behövas även i andra sektorer än inredning.

Läs gärna intervjun med Ivana hos Rum.