Närproducerade hus av småländsk gran gav markanvisning i Huskvarna

Vi har tagit hem markanvisningen för 102 lägenheter i Huskvarna tillsammans med Järntorget. Lågenergihusen fokuserar på liv och umgänge året om – och odling i det gemensamma växthuset. Även produktionen är hållbar. Husen produceras i en trähusfabrik, bara några mil bort, av gran från grannskapet.

Träkonstruktionen har många fördelar. Förutom ett lägre klimatavtryck jämfört med andra material så är det korta transporter, eftersom produktionen sker i närheten.

– Speciellt viktigt för det här projektet har varit fokus på lokal, hållbar produktion, säger Matt Patterson på Tengboms Jönköpingskontor. Husen kommer att byggas som lågenergihus, i en närbelägen trähusfabrik några mil bort med trä från de omgivande småländska skogarna.

Bild: Billingham & Flygare/Tengbom
Huskvarna
Bild: Billingham & Flygare/Tengbom

Platsen, Fagerslätt i Huskvarna, har historiskt använts för djurhållning, och det märks i projektet. Det småländska bondesamhället där placeringen av en samling byggnader anpassas till landskapet har varit förebilden. Det både ökar hållbarheten när transporten av byggnadsmassor minskar och det skapar även flera varierande typer av utomhusmiljöer mellan byggnaderna, såsom plats för odling, grillning och picknick, lekplatser och möten.

– Vi tog inspiration från det traditionella småländska bondesamhället för att skapa ett modernt livskraftigt året-runt-samhälle, säger Matt Patterson. Oregelbundna och naturliga mellanrum mellan byggnaderna skapar plats för aktiviteter, möten och umgänge.

Platsen erbjuder möjligheter till odling både utomhus och i ett gemensamt växthus. Ängsmark och ett bibehållet stenröse uppmuntrar till biologisk mångfald.

Inflyttning är planerad till hösten 2023.

Vill du veta mer?
+46 36 440 90 81