Kalmar stadsbibliotek vinner Kalmar kommuns arkitektur- och stadsbyggnadspris 2020

Det Lars-Erik Lallerstedt-ritade posthuset från 1947 transformerades varsamt till ett modernt och tillgängligt bibliotek. I veckan tog biblioteket hem Kalmar kommuns arkitektur- och stadsbyggnadspris.

Kalmar stadsbibliotek

Att få vara med och transformera äldre vackra (och offentliga) byggnader tycker vi om. I förstudiearbetet för Kalmar Stadsbibliotek som Tengbom var med i gav vi som förslag att flytta biblioteket till den gamla posthusterminalen. Och så blev det. Sakta men säkert, och hållbart, växte posthusterminalen in i rollen som ett tre våningar modernt och tillgängligt stadsbibliotek. En mötesplats men också en arkitektonisk promenad i ett kulturarv, där familjeavdelningen får ta för sig och bjuda in.

Så här säger juryn om Kalmar stadsbibliotek:

”Med varsam, hållbar ombyggnation som på ett kvalitativt sätt tillför värden bidrar projektet till att utveckla en god livsmiljö för alla Kalmarbor och möjliggör för en mötesplats. Projektet kommunicerar gestaltningsmässig omsorg i helhet och i detaljer såväl exteriört som interiört där en balanserad avvägning mellan funktion, gestaltning och hållbarhet gjorts för att uppnå god arkitektur. Projektet tar hänsyn till sin kulturhistoria och med omsorgsfulla val har nytt tillförts i en äldre byggnad som kan åldras vackert och med värdighet. Projektet bidrar positivt till platsens värde och är en nod i den framtida utvecklingen av området.”

Förutom förstudien gjorde vi på Tengbom även inredningen i projektet. Byggherre: Klövern.

Vill du veta mer? Hör av dig till Hanna!
+46 8 555 299 10