Helhetsgrepp – nödvändigt för en lyckad klimatomställning

Våra insatser för klimatet kommer bli effektlösa om vi gör misstaget att bara jobba med en del av pusslet, säger Ivana Kildsgaard, Tengboms hållbarhets- och kvalitetschef. Men med tre nycklar kan vi ta ett helhetsgrepp om frågan.

Läget är smärtsamt glasklart. En ny FN-rapport visar att den globala uppvärmningen går mot hela 2,7 grader. Mycket görs och ambitionerna är höga – men jobbar vi ensidigt kan vi göra mer skada än nytta. Det finns ingen tid att spilla – vi behöver se till helheten, gå ihop tvärdisciplinärt, ställa rätt krav från början och undvika stuprörs-tänk. I praktiken handlar det om tre avgörande förhållningssätt, vare sig du är arkitekt, beslutsfattare eller fastighetsägare.

1
Klimatsäkra våra städer
2
Främja hälsa och inkludering
3
Bygg för framtiden