Hus på vatten ska få flyt på Limhamns bostadsmiljö

Fånga din egen fisk från köksfönstret. Se mer horisont än land. I en tid av stigande havsnivåer och platsbrist har flytande bostäder blivit ett allt mer självklart inslag i stadsbilden. Tillsammans med Aqua Floating Group vill Tengbom göra vattenhus till verklighet i Limhamn.

Att bo på vatten ger frid och sinnesro – här en vy från en bostad.

Vi lever på en blå planet – 90 procent av världens alla städer ligger vid vatten. Ändå tenderar vi att tänka ”land” när vi tänker boende. Det vill vi ändra på. Tengbom har tillsammans med Aqua Floating Group arbetat fram ett förslag på en flytande bostadsgrupp i Limhamns norra hamnbassäng. Och fördelarna är långt fler än havsutsikt och sjönära läge.

Vattenhuset – en trendande boendeform

I takt med att havsnivåerna stiger och byggbar mark minskar ser vi samtidigt ett växande intresse för byggnader på vatten. I Holland finns både enskilda vattenhus och hela stadsdelar byggda på vatten. Enbart i Amsterdam bor över tio tusen personer på kanalerna. Ett annat exempel är självförsörjande städer på vatten med matförsörjning i form av rev under plattformarna. Här ska det gå att odla både tång, musslor och ostron. Möjligheterna är lika vida som omgivningarna.

Flytande bostäder
Pirar med vattenhus blandas med båtbryggor för alla.
Flytande bostäder
Den fasta kajen kompletteras med körbara bryggor och pirar, som samtidigt följer vattennivåns rörelser.

– Att bygga på vatten är inget nytt; vi ser att länder med många kanaler och floder redan kommit en bra bit på väg. Malmö har en ambition att utvecklas till framtidens kuststad och samtidigt vara väl rustade inför kommande klimatförändringar. Vår lösning svarar på båda behoven, säger Christer Blomqvist, arkitekt på Tengbom och ansvarig i projektet.

De flytande bostäderna vitaliserar stadsbilden.

En inkluderande lösning som bidrar till stadens mångfald

Tänk dig ett gammalt nedgånget industri- eller hamnområde som plötsligt får en helt ny udd och identitet.

– Att bygga på vatten vitaliserar stadsbilden och gör den mer attraktiv på sätt som annars inte är möjliga, menar Christer. Han fortsätter:

– Vi lägger stor vikt vid att skapa en inkluderande miljö som bidrar till mångfald. Flytande bostäder ska inte vara begränsat till en snäv målgrupp; vi vill varva flerfamiljshus med mindre lägenheter, studentlägenheter, äldreboenden och restauranger. Dessutom blir de flytande pirarna tillgängliga för allmänheten på ett annat sätt – det är ingen privat avgränsning utan öppet för allmänheten precis som vilken stadsdel som helst.

Flytande bostäder
Den överordnade planstrukturen följer de intilliggande bostadskvarteren och gatorna övergår i pirar och bryggor.

Miljössiga fördelar 

Även om det som i alla byggprojekt finns utmaningar ur hållbarhetsperspektiv, för flytande bostäder med sig en rad fördelar. Utöver det självklara faktum att husen hänger med havsnivån och vid behov kan flyttas (istället för rivas) kan man använda vatten för att värma eller kyla husen. Transport av husen sker sjövägen, vilket samtidigt minskar den negativa inverkan på klimatet som transport med lastbil medför.

Underdelen är av betong – konstruerad och byggd för att kunna ligga i vatten minst 100 år utan torrsättning och underhåll. När det väl är dags för renovering torrsätter man objektet på ett båtvarv och kompletterar underdelen (kassunen) med ett nytt skikt betong – då kan huset ligga i vatten 100 år till. Alla kassunens delar är också återvinningsbara. Själva bostadshuset underhålls och renoveras likt hus på land.

Genom att använda vattenytan skapar vi ett boende som främjar både hälsa och stadsidentitet.

Vill du veta mer? Slå en signal till mig!
040-641 31 01