Kontoret post covid – trender att hålla koll på

Många siar om framtidens kontor. Men kommer vi gå tillbaka till kontoret 8–17? Om inte, hur gör vi då? Och vilket jobb ska kontoret göra? Vi möter Nadia Tolstoy, omvärldsanalytiker och inredningsarkitekt på Tengbom och en av talarna på Workspace Sweden – en mässa om framtidens arbetsplatser och lärmiljöer.

Vi hoppar över de självklara måstena med framtidens kontor. Som att det behöver vara flexibelt, hållbart och inspirerande. Att det blir mer en mötesplats än ett traditionellt kontor. Och att det krävs en rejäl analys av hur det tänkta kontoret ska spegla affärsidé, värderingar och medarbetarnas behov.

Här lyfter istället Nadia några frågeställningar och reflektioner väl värda att fundera kring.

1
Hemmajobbvrån här för att stanna?
Foto: Unsplash/Charles Deluvio

– Många arbetsgivare tror nog att när vi kan gå tillbaka till kontoret kommer alla att vilja göra det eller i alla fall att man kan uppmuntra alla till att vara det. Min gissning är att det inte kommer att gå. Arbetstagaren kommer vilja ha frihet att arbeta hemifrån. Leif Denti, forskare vid Göteborgs universitet, pratar om Worklife balance som handlar om just det här, att vi förmodligen kommer att vilja arbeta några delar av veckan hemma och några delar på kontoret.

– Nu har vi ju inrättat ett litet arbetshörn hemma och köpt vår kontorsstol – vi behöver det där lilla hörnet. Det är säkert! Hur gör vi då? Och om nu arbetsplatsen fortsatt till viss del blir från hemmet – hur ser arbetstagaren till att medarbetarna mår bra?

2
Hur bygger vi företagskulturen?

– Att hitta företagskulturen är en jätteutmaning när vi sitter hemma var för sig och arbetar. Vi ser inte den sociala strukturen eller hela organisationen. Företagskultur är vi ju vana vid att bygga på kontoret, på den fysiska platsen. Hur får vi synen på vad det är för bolag jag jobbar på, hur man jobbar där och hur man brukar göra på just den arbetsplatsen? Du behöver ju känna både samhörighet och tillhörighet, och veta vilka dina kollegor är och var du hör hemma.

3
Riskerar vi professionell isolering?

– Professionell isolering är ett av problemen som uppstått under pandemins distansarbete. Förutom bristen på sociala kontakter upplever många att ens karriärstege hamnar i skymundan. Hur visar du ledningen att du arbetar för företagets bästa när du är i ditt hem? Vad gör jag om jag vill bli befordrad? Vem benchmarkar jag mig mot? Hur vet jag att jag är på rätt spår? Den sociala isoleringen är en sak, men den professionella isoleringen – den behöver vi hitta smarta sätt att hantera och bemöta.

4
En grillad tack!
Tengboms huvudkontor i Stockholm. Foto: Tengbom

– Dryck och Food & Beverage kommer att bli viktigare. Förmodligen kommer du att gå till kontoret för att äta din lunch. Tidigare lämnade du kontoret för att äta lunch. Det blir alltså tvärtom! Vi samlas kanske kring fikat, lunchen eller afterworken men det är måltiden som limmar ihop gruppen och skapar gemenskapen. Lite som att vi samlas kring lägerelden med varsin grillad korv i handen.

5
Förflyttning av kontorspersonan
Foto: Unsplash/Priscilla du Preez

– En annan spännande attitydförändring som skett när vi suttit hemma och jobbat är att vi plötsligt blivit mer personliga. Du börjar fundera mer på människan bakom när det plötsligt dyker upp hundar och barn i bild. Den privata personan och kontorspersonan blir mer flytande och det är plötsligt okej att prata lite mer om sina katter och barn utan att det skickar signaler om oproffsighet.

– Vi får släppa lite på det där ibland lite trista och formella kontorskravet med slips och kostym. Du behöver inte upprätthålla kontorspersonan utan istället blir du en mer helgjuten person. Det är okej att vara du.

Tengbomare på mässan

Nadia Tolstoy om olika typer av arbete som kräver olika typologier på kontoret + ett case från Telia Company
Frida Axelsson om hur teknik och nostalgi möts på Trivectors huvudkontor
Linda Camara är moderator  på mässan

Går du i kontorstankar? Hör av dig till
+46 851 81 94 56