Trikåfabriken I Matthew Eastwood I ett klipp

Under den årliga arkitekturmånaden Archtober i New York arrangerar Swedish Design Movement: Woodlife Sweden – Meet the architects. I ett webinarie modererat av arkitekturkritikern Mark Isitt berättade Matthew Eastwood om Trikåfabriken och träpåbyggnad. Här, en recap.

Film producerad av Swedish Institute och Sveriges Arkitekter  tillsammans med Swedish Wood och Svenska Skogsindustrierna.

Vi kommer aldrig sluta prata trä. Och det finns många anledningar till det – inte minst de positiva effekter trä har på klimat, byggnader och välmående. Att vara innovativ i trä(byggnation) och outtröttligt jaga nya tidlösa och tekniska trälösningar i dag är en självklarhet. Ju fler hus i trä vi bygger, desto bättre för miljö och klimat.

Revolution i trä

På 1990-talet ändrades lagarna i Sverige gällande träbyggnader vilket innebar att det blev möjligt att bygga trähus som är högre än två våningar. I kombination med teknisk innovation, eller kalla det revolution, har utvecklingskurvan sedan dess skjutit i höjden.

Det förnybara materialet spelar helt klart en avgörande roll i hållbarhetsfrågan och i bygg- och arkitektbranschen.

Trikåfabriken i webinarie

I ett internationellt webinarie 23 oktober djupdök Matthew Eastwood i Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad. Om hur en historisk industriell tegelbyggnad med hjälp av innovativ timber-on-top-teknik fick en påbyggnation med trästomme i 5-7 våningar och därmed transformerades till en modern och hållbar kontorsbyggnad för 1200 personer.

I den 25 000 kvadratmeter stora byggnaden var ambitionen att skapa ett så tydligt möte mellan nytt och gammalt som möjligt, men också att förena de existerande byggnaderna till ett och samma komplex. I uppdraget ingick en total renovering invändigt av hela kvarteret.

En hybridbyggnad som vittnar om kraften och framtiden vad gäller hållbart byggande. Projektet är certifierat med BREEAM-SE Very Good standard.

Trikåfabriken
Foto: Robin Hayes
Trikåfabriken
Foto: Robin Hayes

Woodlife Sweden | Meet the Architects

Arrangeras av Svenska Institutet, Sveriges Arkiktekter och Sveriges generalkonsulat i New York i samarbete med Swedish Wood, Swedish Forest Industries, Arvet, White, Wingårdhs och Tengbom.