Vi är med från start när Göteborg speedar bostadsbyggandet

Det ryker i göteborgsförorten Gårdsten när Botrygg påbörjat byggnationen av deras första hyresrätter på plats. Projektet ingår i Göteborgs jubileumssatsning BOSTAD2021 – ett samarbete mellan Göteborgs Stad och näringslivet för att öka tempot i bostadsbyggandet.

Nordöstra Gårdsten
Med mindre uppdelade volymer och med olika brytningar på taken bidrar den nya karaktären till området med en mer uppbruten gestaltning och ett levande taklandskap

Nordöstra Gårdsten ligger cirka 1,5 mil utanför Göteborg. Här ritade vi 15 st bostadshus som i detta nu uppförs. Gårdsten karaktäriseras sedan tidigare av ett miljonprogramsområde bestående av långa, höga lameller med platta tak. Vid naturens kant uppför vi nu nya bostäder där vi fokuserat på att släppa igenom naturen och lyfta fram den mänskliga skalan. Med mindre uppdelade volymer och med olika brytningar på taken bidrar den nya karaktären till området med en mer uppbruten gestaltning och ett levande taklandskap. De putsade husen och det mörka teglet smälter med sina dova färger in i den bakomliggande naturen.

Nordöstra Gårdsten
Nästan samtliga lägenheter har utsikt över naturen och trädtopparna

Ökad kvalitet och trygghet

Från 2000-talet har Gårdstensbostäder arbetat målmedvetet för att lyfta kvalitéerna i området i ett förändringsarbete – och för att öka tryggheten och boendemiljöerna. Botrygg satsar i samma riktning där fokus har varit att knyta ihop Gårdsten med Lövgärdet, skapa möjligheter till bostadskarriär för de redan boende i området och öka tryggheten för de som rör sig i området. Genom de nya volymerna skapas även en stadsgata som stärker gaturummet och skapar nya möjligheter för liv och rörelse.

Byggnadsvolymerna varierar i höjd, delvis för att bryta ner skalan i området. De knyter an till en mer traditionell husform med sadeltak och uppbruten struktur.

– Längs Gårdstensvägen hittar man de små ”miljövaktarbostäderna” som är mindre hus där vi arbetat med att få ner skalan. I bottenvåningen finns miljörummet och ovanför en fin ettrumochkök med ljus från tre håll. Det nya huskonceptet ska öka tryggheten i området och här kan den lycklige boende spela så hög musik den vill utan att störa grannarna.

Miljövaktarbostad ska öka känslan av trygghet i området

Stad och byggaktörer tillsammans från start

Satsningen från Göteborgs Stad bygger på att stad och byggaktörer jobbar tillsammans i tidigt skede. Processerna har löpt parallellt för att vinna tid. Dialoger med kringboende har också varit centralt, för att involvera grannar och minska oro.

Att få vara med i en annorlunda process som den här är roligt och spännande. Vi har varit med i flertalet andra 2021-projekt där alla haft sina utmaningar och problemställningar. Nu är byggnationen i full gång och vi ser fram emot att området ska stå klart. Förhoppningsvis blir det ett uppskattat inslag och en trevlig boendemiljö med en rik variation av lägenheter och storlekar. Gemensamt för lägenheterna är att nästan alla har utsikt över naturen och trädtopparna. De med längst utsikt kommer att kunna blicka ut flera mil!

Vill du veta mer?
+46 727 07 79 73